၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ | TEOL

969 ဆရာေတာ္တစ္ဦး
ေနျပည္ေတာ္ေဒသတ၀ိုက္တြင္ 969 အၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္း၏ အၾကမ္းဖက္ရန္
လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

`အခုပဲ ရာဇဌာနီလမ္းမွာ တစ္ဆိုင္၀င္တစ္ဆိုင္ထြက္နဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြေရာ၊
အရပ္သားေတြေရာ လိုက္ေ၀တယ္။ စေတကာေတြ အေခြေတြေပးတယ္။
ကုလားဆိုင္ဆို ေရွာင္ရမယ္။ ၾကားလား။ ဗုဒၶဘာသာမွန္ရင္ ဒါကပ္ထားလို႔
ေျပာသြားတယ္´ ေန႔(၁၂း၃၀)အခ်ိန္က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ရာဇဌာနလမ္းရွိ
ကုန္မာဆိုင္တစ္ခုမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

`သမီးတို႔ဆီေတာ့ ေစာေစာန ဘုန္းႀကီးေတြ ၀င္လာတာ ေတြ႔ပါတယ္။ ဆိုင္ရွင္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး စကားေတြဘာေတြေျပာေနတာေတာ့ ေတြ႕တယ္။ ဘာလဲေတာ့မသိဘူး။ ဆိုင္ရွင္ကို ေပးတယ္။ ဆိုင္ရွင္ကလည္း ဘာေတြလဲ
မသိဘူး ျပန္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ ေဖာက္သည္ကေတာ့ ရွိပါတယ္။ နဲနဲေတာ့ ပါးတာေပါ့။ ဒီ ျပႆနာေတြေၾကာင့္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ သမီးတို႔ဆီကေတာ့ လူႀကီးေတြရယ္၊ တရုတ္သူေဌးေတြရယ္ လာတာက မ်ားပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္ေတြကေတာ့ လာပါတယ္။ အရမ္းေတာ့ မရွိဘူးရွင့္။ သူတို႔ဘာသာေရးက ဒါမ်ိဳးေတြ အေပ်ာ္မက်ဴးရဘူးေလ။ ဗမာေတြလဲ လာပါတယ္။ ပန္းရံသမားေတြ၊ ကယ္ရီသမားေတြ သိပ္ရိုင္းတယ္။ သူတို႔နဲ႔ဆို တြဲမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ရိုင္းတယ္။ ကိုယ္က သူတို႔လူမ်ိဳးမဟုတ္
ေတာ့ သီးခံရတာေပါ့။´ ရာဇဌာနီလမ္းအနီးရွိ KTV ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခုမွ တိုင္းရင္းသူ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။