၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔ညေနပိုင္းအခ်ိန္က စတင္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ဘယ္သူ တာ၀န္ရွိလဲဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးလိုက္မည္ဆိုပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ စာတတ္ေသာ ကေလးေတြပင္ ေျဖဆိုၾကမည့္စကားလံုးမွ သစ္ထူးလြင္၀ဘ္ဆိုက္ဟူ၍ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သစ္ထူးလြင္ၿပီးရင္ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိလဲဆိုပါက သစ္ထူးလြင္က တင္ေပးလိုက္ေသာ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ထပ္မံၿပီး ျဖန္႔ေ၀ၾကေသာ မိမိကိုယ္မိမိ အမ်ိဳးသားေရး သူရဲေကာင္းႀကီးေတြအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနသည့္ အင္တာနက္ေပၚမွ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသမားေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၎တို႔က ဒီသတင္းတစ္ပုဒ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တင္ေပးခဲ့၊ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ေသာ လူထုကို အၾကမ္းဖက္ေရး၊ ဆူပူ လုယက္ ဖ်က္ဆီးေရးဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီေန႔မွာေတာ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေသဆံုးျခင္းမ်ားပါ ရွိလာေနပါၿပီ။

အခုျဖစ္လာေနတာဟာ လူမ်ိဳးေရးလဲ မဟုတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးလဲ မဟုတ္ဘဲ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈ သက္သက္သာျဖစ္ေနတယ္လို႔ ရႈျမင္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ေခၽြးနည္းေရစာနဲ႔ ရွာေဖြထားသမွ်ကို လြယ္လြယ္ကူကူပဲ အၾကမ္းဖက္ၾက၊ ဖ်က္ဆီးခံေနရတဲ့အခ်ိန္၊ လံုျခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္အရွိဆံုးေသာ အစိုးရနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြဘက္က လံုေလာက္တဲ့အကာအကြယ္မေပးခဲ့ၾကလို႔ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ မိမိအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အတြက္ ကေလးသာမက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားပင္ အိမ္ေရွ႕ထြက္ၿပီး ကာကြယ္ၾကရပါသည္။

အဆိုးရြားဆံုးကေတာ့ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေပၚတင္ ရမ္းကားေနတဲ့သူေတြကို လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဟန္႔တားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ခ်ိန္လံုး ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကၿပီး၊ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္လာတဲ့အေပၚ မြတ္စ္လင္မ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ျပန္ၿပီး ခုခံၾကတဲ့အခ်ိန္အခါမွသာ တာ၀န္ကို စတင္အသံုးခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဘက္လိုက္မႈ၊ မိမိႏွင့္ဘာသာတူသူမ်ားအားသာေစ၊ မတူသူမ်ားအား နာေစအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။

ဒီျဖစ္ရပ္ထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးနဲ႔ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးျခင္းဟာလည္း ထူးျခားစြာနဲ႔ တစ္ရက္တည္း တစ္ညတည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရသည့္ နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး၏ နာေရးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတစ္ဦး၏ နာေရးတို႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ားကို မတူညီဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းကို ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္နာေရးကို မည္သည့္ တာ၀န္ရွိသူကမွ် ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳဘဲ လႊတ္ေပးခဲ့သည္မွာ အာဏာပိုင္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘက္လိုက္မႈအား ၀န္ခံခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေသဆံုးသူႏွစ္ဦး သၿဂႋဳလ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ နာေရးဖိတ္စာမွစ၍ အသုဘထား၊ အသုဘပို႔၊ သၿဂႋဳလ္အခမ္းအနား အသီးသီးကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ နိဗၺာန္ယာဥ္၊ နာေရးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ မြတ္စ္လင္မ္ဘက္မွ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေစမည့္ မည္သည့္စကားလံုးကိုမွ် ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေပသည္။ တစ္ဘက္တြင္ ကြယ္လြန္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အတြက္ အဆိုပါ နာေရးကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာမွာေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေအာ္ဟစ္ဆူညံခဲ့ၾကသည္။ အမုန္းပြားေစမည့္ စာသားမ်ားကို ဖိတ္စာေပၚတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့ေပသည္။

အျမင္မတင့္ ပံုႏွင့္စာမ်ားအား နိဗၺာန္ယာဥ္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ အမုန္းတရားကို တိုးပြားေစခဲ့သည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လူအုပ္စုၾကား ေ၀ငွခဲ့ၾကေသာ္လည္း မည္သူကမွ် ၀င္ေရာက္ဟန္႔တားျခင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေပးခဲ့ေပသည္။ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးျခင္းတြင္ မည္သူမွ် သက္ေသအေထာက္အထား မျပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ီရသူအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေသဆံုးျခင္းကို လုပ္ၾကံသတင္းမ်ား ေရးသား၍ လႈ႔ံေဆာ္ခဲ့သည္။ မြတ္စ္လင္မ္ ေသဆံုးျခင္းကို ႏႈတ္ဆိတ္၍ ေနခဲ့သည္။ ၀ီရသူအေနျဖင့္ အဆိပ္ကို သၾကားအုပ္၍ ေဆးအျဖစ္ လိမ္ညာေျပာဆို၍ လူထုအေပၚ လိမ္ညာလုပ္ၾကံခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၀ီရသူမွ အေထာက္အထားမဲ့စြာ စိတ္ထင္သလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ေသဆံုးျခင္းအေပၚ စြပ္စြဲေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး မိမိက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အပစ္တို႔ကို သက္ညႇာေစလိုျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို တစ္ဖက္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚတြင္ အပစ္ပံုခ်ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး ေသဆံုးျခင္းအား မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိရသူမ်ားရွိသည္။ အဆိုပါ မြတ္စ္လင္မ္သည္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွ အိမ္သို႔ျပန္လာစဥ္ အျပစ္မဲ့စြာ ၀ိုင္းရိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ကို မည္သူမည္၀ါက မည္ကဲ့သို႔ သတ္ျဖတ္သည္ဆုိျခင္းအား ၀ီရသူ  ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမဟုတ္ခဲ့ေပ။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအေနျဖင့္ စီးလာသည့္ဆိုင္ကယ္အား တကူးတကန္႔ ပိတ္စို႔တားျမစ္၍ ဟန္႔တားသတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ရယ္စရာဟာသတစ္ခုသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ သတင္းလႊင့္ခဲ့ျခင္းသည္ မိမိအပစ္ကို သူမ်ားအပစ္ျဖစ္ေအာင္ မိန္းမက်င့္ မိန္းမၾကံ က်င့္ၾကံကာ သတင္းလႊင့္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ကေလးအထွာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ မတူညီေသာဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအျဖစ္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ၀ီရသူ အဘိုးအဘြား အဆက္ (၇၀) ပင္ မကႏိုင္ေတာ့ေပ။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားက တကူးတကန္႔ ရန္ရွာဖို႔ေ၀းစြ မိမိတို႔ဘာသာတရားအေပၚ တစိုက္မက္မက္ ေစာ္ကားေနသည့္ ၀ီရသူကဲ့သို႔ေသာ ငမိုက္သားမ်ိဳးကိုပင္ မည္သို႔မွ် ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လက္တုန္႔ျပန္မႈ မျပဳခဲ့ၾကေပ။ ကမာၻေပၚတြင္ အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ယင္း အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ေပါင္းစံု ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၀ီရသူပံုေဖာ္သကဲ့သို႔ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ မတူညီေသာ ဘာသာတရားမ်ားအား ရန္လိုမုန္းတီးေနျခင္းျဖစ္ပါက အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာျခားမ်ား ေနထိုင္၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ သီတဂူဆရာေတာ္အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ကာတာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ဗုဒၶသာသနာျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး သက္ေသပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္အတြင္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ မတူညီသည့္ ဘာသာတစ္ခုအား ဦးတည္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို တားျမစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းသည္ဟူ၍သာ ေခါင္းစဥ္တပ္ရေပမည္။ အရည္အခ်င္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္အျဖစ္ ယခုလုိ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ထြက္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ အလင္းမ်က္၀န္းအေနျဖင့္  ေထာက္ခံပါသည္။ မႏၲေလးျဖစ္စဥ္သည္လည္း မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ တာ၀န္ရွိ လံုျခံဳေရးမ်ားရဲ႕ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ မွ်တမႈမရွိျခင္းတို႔သည္ တမင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

မိမိအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အတြက္ လမ္းေပၚထြက္၍ မျဖစ္မေန ကာကြယ္ဟန္႔တားခဲ့ၾကရသည့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဥပေဒကို လိုသလို အသံုးခ်၍ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား အေရးယူေနျခင္းသည္ တမင္ႏွိပ္ကြပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ျခင္းဟူသည္ ေလာက၏ နိယာမပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မိမိလံုျခံဳေရး မိမိမကာကြယ္ေစလိုပါက ႏိုင္ငံ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူက တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ မွ်တမႈရွိရွိျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔အေပၚ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၀ီရသူအေနျဖင့္ ဗလီမ်ားတြင္ လက္နက္ရွိေၾကာင္း သြားပုပ္ေလလြင့္ သတင္းလႊင့္ခဲ့သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ေပၚပ်ဴလာျဖစ္ခ်င္လြန္း၍ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ဟန္ ဗြီဒီယိုမ်ား ဖန္တီး၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀ီရသူေက်နပ္ေရးအတြက္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗလီမ်ားအား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမွာ အဆင့္အတန္း မဲ့လြန္းရာ က်ေပသည္။ ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔မီဒီယာမ်ားက အၾကမ္းဖက္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀ီရသူ၏ သတင္းမွားမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္၍ လိုက္နာေပးခဲ့ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည့္ အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားသူတို႔၏ လုပ္ရပ္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ဆန္႔က်င္ပါသည္။

ဇူလိုင္ (၃) ရက္ညပိုင္းက ဗလီမ်ားကို ရဲမ်ား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး၍ မေျပာပေလာက္သည့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး လက္နက္ငယ္အခ်ိဳ႕ ေတြ႔ရွိရသည္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦးကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ လြန္စြာ ေအာက္တန္းက်ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိယူရမည့္တာ၀န္ကို အျပစ္မဲ့ ျပည္သူတို႔အေပၚ ပံုခ်လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ စိတ္ႏွလံုးသားကို အလြန္အမင္း ထိခိုက္ခံစားၾကရေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္မယူရဲသည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မဆိုင္သူမ်ားအား ယခုလို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ထိခိုက္ေစမႈသည္ အလြန္႔အလြန္ကို စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွေပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပႆနာကို စတင္ျပဳလုပ္သူတို႔ကိုလည္း ရွာေဖြအေရးယူဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ မလိုမုန္းတီးစိတ္မ်ားျဖင့္ ဘာသာေရး လႈံ႕ေဆာ္ေနသူမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အေရးယူေပးမွသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ လိုလားသူမ်ားအျဖစ္ လူထုမွ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ေပးႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု အလင္းမ်က္၀န္းအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္