၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း တရား၀င္ ေပးပို႔တင္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕ႀကီး၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဟဂ်္ေစလႊတ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ ျပန္လည္၍ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယင္းေၾကျငာခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးရက္က အဆိုပါအဖြဲ႕မွ အခ်က္(၃)ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကျငာခ်က္အတြင္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသံရံုးမွ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔သည့္ Authourized Hajj Travel Agencies 2014 စာရင္းပါ ကုမၸဏီ (၄၁) ခုအား ေခၚယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူ၍ ပါရွိၿပီး တင္ဒါမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္ (၂) နာရီတြင္ စာရင္းပိတ္ၿပီးေနာက္ နာရီ၀က္အၾကာ၌ ဖြင့္ေဖာက္ေပးမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တင္ဒါကို အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ရံုးစိုက္ရာ အမွတ္ (၁၈၄) ၃ လႊာ၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း၊ ပန္ပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္ေဖာက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကျငာခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ယခုႏွစ္ ဟဂ်္ဗီဇာခြဲတမ္းမွာ လူဦးေရ ၃၅၅၀ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအနက္မွ ၂၈၀ ဦးကိုေတာ့ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ဟာဂ်ီမ်ားအျဖစ္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ယခုလို ဦးေဆာင္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမဲဟာဂ်ီဟူ၍ လူသိမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳဟာဂ်ီမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပင္ပခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားထက္ ဆယ္ဆနီးပါး ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ၀န္းက်င္သာ က်သင့္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပင္ပေစ်းႏွင့္ ထူးမျခားနားျဖစ္လာသည္အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တဟုန္ထိုး ခုန္တက္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူလူထုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကင္းမဲ့ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ဟာဂ်ီ (၂၈၀) ဦး၏ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အစမွအဆံုးတိုင္ ႀကီးၾကပ္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္အေပၚ ျပန္လည္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာၾကပါတယ္။

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္လူထု၏မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုးျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေစေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ရင္း လူထုယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ အလင္းမ်က္၀န္းမွ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေရးသား၍လည္း တိုက္တြန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေခဋီစ်က္အို | အလင္းမ်က္၀န္း

 ဓာတ္ပံုရွင္းလင္းခ်က္  
» ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ထြန္းႏွင့္အတူ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ လူႀကီးအခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)