“ပညာေရး” ဆုိတဲ့စကားလံုးကို ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေတာ္ေလး ၾကား/ျမင္ ေနရပါသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပညာေရးကြန္ရက္၊ အျခားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တတ္ကၽြမ္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရ ပညာေရးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားမက်န္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ကမာၻနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုနည္းပညာေတြ အဆင့္ျမႇင့္ရမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူေလးစားမိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုထိုေသာ ပညာရွင္မ်ားလို ကမာၻ႕အဆင့္မီ ပညာေရးအေၾကာင္းမ်ားထက္ ဧကန္အမွန္ လူသားအရင္းအျမစ္အစ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံက်ေသာ အစိုးရမူလတန္းအဆင့္ ေလ႐ူးအလား ျမန္မာ့အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံက်ေသာ အစိုးရမူလတန္းအဆင့္ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံမူလတန္းႀကိဳမွစ၍ သင္ၾကားသင့္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားဟူ၍ အပိုင္း(၂)ပိုင္းကိုသာလွ်င္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ပညာေရးတည္ၿငိမ္ျမင့္မားလာေစရန္ စိတ္ရင္းခံျဖင့္ ေရးသားတင္ျပပါမည္။

ပညာကို တကယ္လိုခ်င္သူ မိဘ၊ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၀မ္းသာေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္ႀကိဳေနၾကမွာပါ။ သို႔ေသာ္ ဤပညာေရးေလာကထဲမွာပင္ ပညာေရးကို တာ၀န္ယူ သင္ၾကားေပးေနၾကေသာ အခ်ိဳ႕ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ကေတာ့ သူတို႔၏ စိတ္ထား၊ စံႏႈန္း၊ တတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာ၊ ရရွိေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပၚမွာ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲလာမည့္ ပညာေရးကို စိုးရိမ္စိတ္ (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနသည္။

အဆင့္ျမင့္ရမည္ဆုိတာႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ သင္ၾကားမႈပိုင္းေတြကို ဂဃနဏ မေလ့လာျခင္းလား (သို႔) ထိုဆရာ/ဆရာမမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ဦးေႏွာက္အသိ၊ ဉာဏ္ရည္အဆင့္လား မခြဲျခားတတ္ေတာ့ပါ။ ကိုယ့္အေတြးႏွင့္ကုိယ္ သင္ၾကားမႈကို နည္းလမ္းမမွန္ အဆင့္ျမင့္သည္အထင္ႏွင့္ လြဲမွားစြာ သင္ၾကားေနၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

အပိုင္း (၁)

မူလတန္းအဆင့္ပညာေရးတြင္ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (ယခုအထိ) ျမန္မာစာသည္ ငါတို႔စာ၊ ျမန္မာစကားသည္ ငါတုိ႔စကားဟူ၍ ေလက်ယ္ခဲ့ေသာ မ.ဆ.လ ဦးေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္မွာ ပညာေရးကို မေမာက္မာသင့္ေသာ ဂုဏ္ေၾကာင့္ ယေန႔ ကမာၻ႕အလယ္မွာ ပညာေရး သုညအမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ (တကယ္ေတာ့ ကမာၻႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္ ပညာေတြတတ္လွ်င္ သူ႔အာဏာ မၿမဲမွာစိုး၍ တံခါးပိတ္၀ါဒ အေမွာင္ခ်ပညာေရး လုပ္ပစ္တာပါ။)

အဲဒီကတည္းက လူမ်ိဳးႀကီးေယာင္ေဆာင္ ဂုဏ္ေမာက္ ျမန္မာစာ ဒို႔စာသည္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အေျခခံစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ား ယေန႔အထိ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေျပာင္းလဲေနပါသနည္း။ လံုး၀ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ အနည္းအက်ဥ္း ဥပမာျပရလွ်င္ တစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပင္ ဆရာ/ဆရာမ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သင္ၾကားမႈ ကြဲျပားျခင္း၊ ဥပမာ (ေရြ႕လွ်ား၊ ေရြ႕လ်ား၊ ေရြ႕ရွား)၊ (အသက္႐ွဴ၊ အသက္႐ွဳ) မူလတန္း ဖတ္စာအုပ္တြင္ (ပန္းကန္၊ ပ၀ါ)၊ တတိယတန္းတြင္ (ပုဂံ၊ ပု၀ါ)။

မွတ္မိေသးသည္၊ ေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္ ေန၀င္းက (သူေဌးကို ေသေဌး) ဟု ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ပံုကို ထုိစဥ္က ကၽြႏ္ုပ္ေက်ာင္းသားအရြယ္ ျပံဳး၍ သေဘာေပါက္လိုက္မိသည္။ ေသမွပဲ သူေဌးလုပ္ရမယ့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ယၾတာ စကားလံုးဟု။

တစ္ဖန္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တြင္ ပံုႏွိပ္စာလံုးႏွင့္ လက္ေရး လက္သား စာလံုးဟူ၍ ရွိပါသည္။ ပံုႏွိပ္စာလံုးႏွင့္ ေရးရန္ သင္ေသာ ဆရာမသည္ လက္ေရး လက္သားစာလံုးႏွင့္ ေရး၍ မရပါ။ ထိုနည္းတူ လက္ေရး လက္သားစာလံုးႏွင့္ ေရးျခင္းကို သင္ေသာ ဆရာမသည္ ပံုႏွိပ္စာလံုးႏွင့္ေရးလွ်င္ အမွတ္မေပး။

အဓိက/သာမညကို ဘာမွ မသိၾကပါ။ မေယာင္ရာ ဆီလူးေနေသာ ပညာေရးပါ။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တစ္ေက်ာင္း၊ အတန္းတစ္တန္းႏွင့္ တစ္တန္း သခ်ၤာတြက္ရာတြင္ တြက္နည္းသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းသာတြက္၊ ကိုယ့္နည္း မဟုတ္လို႔က အမွတ္မေပး၊ အမွန္မွာ မည္သည့္နည္းျဖစ္ေစ မွန္သည္၊ ေဘာင္၀င္သည္။

တကယ္ စာႀကိဳးစားေသာ ကေလးအတြက္ ေဘာင္က်ဥ္းလြန္းေသာ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေသာ ပညာေရး မဟုတ္ပါေလာ။ ပုိဆိုးသည္က “ ငါ့နည္း မဟုတ္ရင္ အမွတ္ေလွ်ာ့မယ္ ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စာသင္ခန္းတြင္း သင္ၾကားမႈ မူလတန္းပညာေရးကို ဆရာမ ကိုယ္တိုင္ မွားေနေသာအခါ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္မ်ား အမွတ္ျခစ္လွ်င္ (အမွန္) ေပးထား၊ မိဘကျပင္လွ်င္ ကေလးက ရာဇသံထုတ္ထားေသာ ဆရာမကို ေၾကာက္သည္။

ဘယ္ေလာက္မ်ား ႏုနယ္ေသာ ကေလးေလးေတြရဲ႕ ပညာသင္ခန္းထဲမွာ ညစ္စုတ္ေသာ စစ္အစိုးရ ၀ါဒေအာက္မွ ၀န္ထမ္းပီပီ၊ တစ္ေသြးတစ္မိန္႔ လုပ္ထားလဲ မသိပါ။ စာေမးပြဲမွာ ကေလးသည္ (အမွား) ကို (အမွန္) ေပးထားေသာ ဆရာမနည္းအတိုင္း ေၾကာက္ၿပီး အမွတ္မရမွာစိုး၍ ေျဖခဲ့၊ ထိုအခါ ၾကံဳရသည္က အတန္းပိုင္ဆီ က်ဴရွင္ယူေသာသူမ်ား အမွတ္ရသည္၊ က်ဴရွင္မယူသူကို အမွတ္ေလွ်ာ့လုိ႔ရေအာင္ ပရိယာယ္သံုးျခင္းလား (သို႔) ေပါ့ဆျခင္းလား မသိႏုိင္ပါ။ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ၾကသည္ကို ျဖစ္ပါသည္၊ ျဖစ္သည္ဟု မေျဖရ၊ ေပးတဲ့အတိုင္း ကြက္တိမေရးရင္ အမွတ္ေလွ်ာ့ပါသည္။ အထက္ပါ အဂၤလိပ္ႏွင့္သခ်ၤာနည္းေတြကလည္း နိမ့္က်တဲ့ ပညာေရး၊ ငါတို႔ျမႇင့္လုိက္ၿပီလို႔ ယူဆေနတာလား။

ကၽြႏု္ပ္ ျမင္ေတြ႕ေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးမ်ား မေျပာင္းလဲခင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္မ်ား ပို႔ခ်သင့္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္ဘြဲ႕ကို ရထားပါေစ၊ စိတ္ပညာဘြဲ႕ကို ပူးတြဲ၍ ယူထားသူသည္ ဦးစားေပးခံရ၏။ ပညာတတ္၊ ဗဟုသုတ ႂကြယ္သူတိုင္း ဘာေၾကာင့္ ဦးစားေပးသနည္းကို သိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စိတ္ပညာဟုေျပာတာႏွင့္ အ႐ူး ဘာသာရပ္ဟု ထင္ၾကသည္။ သနားစရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုနယ္ေသာကေလးေတြကို ကိုင္တြယ္သင္ၾကားေပးေနေသာ သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုး၊ ဉာဏ္ရည္၊ အေတြး အေခၚ အေရးႀကီးပါသည္။

ယခင္တစ္မ်ိဳး၊ ယခုတစ္ဖံု (နည္းစနစ္၊ ေ၀ါဟာရမ်ား) ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ သံုးႏႈန္းေနျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ ေဘာင္းဘီ၀တ္မွ ယခု ပုဆိုးလဲ၀တ္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ရဲ႕ “ သမၼတထက္ ျမင့္တဲ့ေနရာ ရွိရင္ ရခ်င္တယ္ ” (ကမာၻက သတ္မွတ္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို အရည္အေသြးမဲ့ အႏွစ္မရွိက ႏိုင္ခ်င္တာ)၊ “ နယ္လွည့္ ပါး႐ိုက္ခဲ့တာ ” စသည္တို႔ကုိ အဆင့္မီ ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္ ထင္ၿပီး ေျပာေနၾကတာထက္ တစ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ ႏုနယ္ေသာကေလးေတြကို ပညာသင္ေပးေနတဲ့ (အထူးသျဖင့္) ဆရာမမ်ား၊ “ ဆရာ့၀တ္ ” ကဗ်ာကို အလြတ္သာရ၊ က်င့္၀တ္ မလိုက္နာ ဆရာမမ်ားက အျပင္ေလာကမွာ ပုပ္လို႔ေပၚတဲ့သူတို႔အေၾကာင္း ျပန္ၾကားၿပီး “ ဟဲ့ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာသြားတိုင္၊ ေ-ာက္ ဂ႐ု မစိုက္ဘူး ” ဟု ဗီဇစိတ္နဲ႔ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ ၾကမ္းတမ္းေျပာဆိုမႈေတြကို ပိုၿပီးျပဳျပင္သင့္ပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အအံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာမွာ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ မခိုင္လို႔ကေတာ့ အထက္တြင္ အံ့ဖြယ္ဟီးဟီး အေဆာက္အအံုသည္ တစ္ခဏတာအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၿပိဳလဲမွာ မလြဲဧကန္ပါ။

ပညာေရးအတြက္ တကယ့္စိတ္ရင္းမွန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးစားေနၾကသူမ်ားကို ႐ိုေသေလးစားစြာ အသိေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ရွိရွိသမွ် ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ကိန္း၊ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး အကုန္စစ္ေဆးသင့္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ေပၚမွာ ဆရာ/ဆရာမ အရည္အေသြး မကိုက္ညီလွ်င္ ထုတ္ပယ္၊ ကိုက္ညီသူကို ခန္႔အပ္သင့္ပါသည္။ တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူႀကိဳဆရာမ ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ မလြယ္ကူပါ။ အထပ္ထပ္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း စစ္ေဆးၿပီးမွ ခန္႔အပ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ အနာဂတ္ကို ပခံုးေျပာင္းတာ၀န္ယူမည့္ လူမမယ္ကေလးမ်ား၊ ကနဦးအေျခအေနမွန္ရန္ အေရးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာကေတာ့ ဘာစည္းစနစ္မွ မရွိပါ။ ေစ်းတြင္း၊ လမ္းမေပၚ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ေျပာဆုိေနသူလည္း ဆရာ/ဆရာမ ျဖစ္လို႔ရပါသည္။ ႏုနယ္တဲ့ လူသားရင္းျမစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးေတြကို ကိုင္တြယ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢလခံစားခ်က္မ်ားကို အိမ္မွာ အၿပီးထားခဲ့ကာ ရင့္က်က္ျမင့္ျမတ္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္အလား ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ ၀င္ေရာက္ေစခ်င္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏အေတြးအျမင္အရ မိဘရင္ခြင္မွ အခ်ိန္ပိုင္းခြဲထြက္၍ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို စတင္၀င္ေရာက္လာျခင္းက ထိုကေလးမ်ား လူ႔ေလာကကို စတင္ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ေလာကအေတြ႕အၾကံဳအတတ္ပညာမ်ား စတင္ေလ့လာၾကျခင္းဟု ယူဆသည့္အတြက္ ထုိ ကေလးငယ္ေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားတြင္ စိတ္သေဘာထား အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔က ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ကဲ (I.Q ေခၚ Intelligent Quotient) ေကာင္းရွိတာကို ပို၍ အေလးထားပါသည္။ စိတ္ေနစိတ္ကဲ (A.Q ေခၚ Attitude Quotient) ေကာင္းရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔ စိတ္အာ႐ံုမရွိၾကပါ။ (I.Q) ဘယ္ေလာက္ျမင့္ျမင့္ (A.Q) နိမ့္ေနပါက ထိုသူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား နိမ့္က်ေနမည္သာ။

ဒန္း | အလင္းမ်က္၀န္း
|- အပိုင္း (၂) ဆက္ပါဦးမည္ -|