ကမာၻေပၚမွ လူအားလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ Facebook Inc (FB.O) က ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ သံုးစြဲ သြားမည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ကမၻာေပၚက လူေတြ တစ္ဦးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီလိုအေျခ အေနျဖစ္လာဖုိ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္အေနနဲ႔ လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေဒၚလာ ဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီသံုးစြဲ လုိက္ရင္ ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေရာ ကမၻာႀကီးအတြက္ပါ ေကာင္းသြားမွာပါ” ဟု ဇက္ကာဘာက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၃ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း International Telecommunications Union (ITU) က ထုတ္ျပန္ထား သည္။ ၎တု႔ိအနက္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံခန္႔မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးလူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီျဖစ္လာသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္က ဖုန္းေအာ္ပေရာတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အာဖရိကႏွင့္အာရွတိုက္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသံုးမျပဳႏုိင္သူမ်ားအတြက္ Internet.org ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ား ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

“အင္တာနက္ကို လူတုိင္းအသံုးျပဳႏုိင္မယ္ဆိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမို တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဇာကာဘာ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဇၥ်ိမ

 ဓာတ္ပံုရွင္းလင္းခ်က္ 
» အလင္းမ်က္၀န္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာအား ဖတ္ရႈေနသူတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု - မမ | အလင္းမ်က္၀န္း)