ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပရေသာ Gadhimai ဟုေခၚသည့္ နတ္ဘုရားမတစ္ပါးအား ပူေဇာ္သည့္ ပြဲေတာ္ကို ကမာၻေပၚ႐ွိ အႀကီးမားဆံုးေသာ တိရိစာၦန္ယဇ္ပူေဇာ္ပြဲႀကီး အေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။

နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ အဆိုပါ ပြဲေတာ္ႀကီးအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲေတာ္ အခ်ိန္တြင္ တိရိစာၦန္ေပါင္း အေကာင္ေရ တစ္သိန္းခန္႔ စေတးကာ သတ္ျဖတ္ခံၾကရေလ့ရွိၿပီး သိန္းဆယ္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားကလည္း ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ဝိုင္းအံုၾကည့္႐ႈ အားေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ယခု ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာပြဲေတာ္ကာလမွ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ခံရေသာ တိရိစၧာန္ေပါင္း ၂သိန္းခြဲ ႐ွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ တိရိစၧာန္မ်ားတြင္ ကြၽဲ၊ ေတာင္ဆိတ္ ႏွင့္ ၾကက္မ်ား ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္းေကာင္ေရမွာ ၅သိန္းအထိ ႐ွိခဲ့ၿပီး လာေရာက္အားေပးသည့္ လူေပါင္း သိန္း ၅၀ေက်ာ္ခန္႔က ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ျဖင့္ ဂိုင္းအံုၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအနက္ ၈၀%ေက်ာ္မွာ အိႏၵိယမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဂဟီမိုင္ နတ္ဘုရားမကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၆၅ ႏွစ္ကတည္းက စတင္၍ ကိုးကြယ္လာၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဒ႑ာရီပံုျပင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ပေဒသရာဇ္ ေျမပိုင္႐ွင္ ခ်စ္တီးသူေဌးႀကီးတစ္ဦးမွ ဂဟီမိုင္ နတ္ဘုရားမကို လူ႔အသက္စေတး၍ ယဇ္ပူေဇာ္ပါက ကမာၻေပၚတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ သူ၏ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လူ႔အသက္အစား တိရိစၧာန္ေျမာက္မ်ားစြာ၏ အသက္တို႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း႐ုိးရာအစဥ္အလာကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုနတ္ဘုရားမ ဂဟီမိုင္ ၏ ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း မနက္ေဝလီေဝလင္းအခ်ိန္မွစတင္ကာ ပြဲေတာ္ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္ထိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တိရိစၧာန္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဦးေခါင္းမ်ားသည္ ၎နတ္ဘုရားမ၏ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ အျပင္ဘက္ရွိ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ ေသြးသံတရဲရဲျဖင့္ ျပည့္ႏွက္၍ ေနေလသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား cri မွ ကိုးကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမေသြး @ အလင္းမ်က္၀န္း