ရရွားႏိုင္ငံမွာ ကမာၻ႔ပထမဦးဆုံး ေရခဲစာၾကည့္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။

ရွားပါးၿပီး အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ အဆိုပါစာၾကည့္တိုက္ရဲ႕ ေရခဲနံရံေတြအေပၚမွာ စာဆိုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဝါက်အဖုံဖုံကို ခမ္းနားစြာေရးသား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေတာက္ေျပာင္ခန္႔ညားလွတဲ့ အဲဒီစာၾကည့္တိုက္ေလးအတြက္ ကမာၻ႔ေဒသအသီးသီးက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာေပပညာရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာ ဝါက်အဖြဲ႕အႏြဲ႕ေတြ၊ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စာသားေတြ၊ စာတိုေပစေတြကို ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေပးပို႔လာတဲ့ စာသားေတြကို ေရခဲနံရံတံတိုင္းေတြအေပၚ ထြင္းထုေရးသားၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကမာၻ႔လူအသံုးမ်ားတဲ့ ဘာသာစကားအခ်ိဳ႕ရဲ႕ စာေပက်မ္းဂန္ေတြကေန ေကာက္ႏုတ္ရယူခဲ့တဲ့ စာသားေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

သာမန္စာၾကည့္တိုက္ေတြလို အမိုးအကာမရွိဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ မိုးေကာင္းကင္ႀကီးေအာက္မွာ ေသသပ္ရုိးရွင္းစြာ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့တဲ့ ဒီစာၾကည့္တိုက္ေလးဟာ ဧၿပီလအထိပဲ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ဥတုရာသီေတြ စတင္လာရင္ေတာ့ ဒီစာၾကည့္တိုက္ေလးဟာ ႏွေျမာဖြယ္ေကာင္းစြာပဲ အရည္ေပ်ာ္ၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Inews-020/2/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » ARY TV