၁၈၃၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဂရိႏိုင္ငံမွာ မြတ္စ္လင္မ္ေတြအတြက္ စနစ္တက် သတ္သတ္မွတ္မွတ္နဲ႔ ပထမဦးဆုံးေသာ ဗလီတစ္လံုးကို ေဆာက္လုပ္လိုက္ပါၿပီ။ အဆိုပါ ဗလီသစ္ႀကီးကို လာမယ့္ ဧၿပီလအတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရိႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ၅ သိန္းပမာဏေသာ မြတ္စ္လင္မ္ေတြအတြက္ ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခုေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ဗလီေဆာက္လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါဗလီမွာ လူေပါင္း ၃၅၀ ေလာက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စြလာသ္ဝတ္ျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရိႏိုင္ငံမွာ အြတ္စ္မာနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလေနာက္ပိုင္း ဗလီေတြအားလုံးကို ၿဖိဳဖ်က္ရွဟီးဒ္လုပ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီကာလေနာက္ပိုင္းကတည္းက ယေန႔တိုင္ ဂရိႏိုင္ငံမွာ စနစ္တက် သတ္သတ္မွတ္မွတ္နဲ႔ ဗလီတစ္လုံးမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ရဲ႕ ႏုိဝင္ဘာလမွာေတာ့ ဒီဗလီေဆာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ဗလီေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ အဆိုပါ ဗလီသစ္ႀကီးရဲ႕ လိုအပ္သမွ်ေသာ မြမ္းမံခ်ယ္သမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္မႈအၿပီးသတ္မယ့္ ဧၿပီလတြင္းမွာေတာ့ ခမ္းနားစြာနဲ႔ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေအသင္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမြတ္စ္လင္မ္ေတြ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတို႔ဟာ အိမ္ေတြနဲ႔ ဂိုေဒါင္ပ်က္ေတြမွာ အဆင္ေျပသလို စီစဥ္ထားၾကတဲ့ ဝတ္ျပဳစရာေနရာေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရး တာဝန္ေတြကို ထမ္းရြက္ေက်ပြန္ေနၾကရပါတယ္။ အဲဒီဝတ္ျပဳစရာေနရာေတြထဲမွာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဝတ္ျပဳရာ ဗလီေနရာေတြအျဖစ္ ေျမေအာက္ခန္းေတြနဲ႔ ေျမကြက္လပ္ေတြကို အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လမွာ ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အလ္ယကတ္စ္ စပ္ရာစ္က မိမိရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ သံႏၶိ႒ာန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ သူအေနနဲ႔ ေအသင္ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ပထမဦးဆုံးေသာ ဗလီကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ေတြအတြက္ သီးသန္႔ သခ်ႋဳင္းတစ္ခုကိုလည္း စီစဥ္ေပးသြားမယ္္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဂရိပညာေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ယာယီစြလာသ္ဝတ္ျပဳေဆာက္တည္လို႔ရေအာင္ ယာယီ ဗလီေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္ေတြ ထုတ္ေပးသြားမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လက္ေတြ႕မွာလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဆိုပါေနရာေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ယာစြန္းသမားေတြဘက္ယိမ္းတဲ့ ဂရိႏိုင္ငံသား အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈ ပစ္မွတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အြတ္စ္မာနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလ ၿပီးဆုံးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မွာ ဗလီေဆာက္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ဘူး။ တစ္ေက်ာ့ျပန္ၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က အုိလံပစ္အား ကစားပြဲေတာ္ကာလမွာ ဗလီေဆာက္လုပ္ဖို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းကြဲ ေအာ္သိုေဒါက္စ္ ခ်က္စ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဗလီတည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ဥေရာပႏိုင္ငံေတြထဲမွာ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရ မ်ားျပားစြာ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကေပမယ့္ ဗလီတစ္လုံးမွာ မရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေအသင္ၿမိဳ႕ေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Inews-029/2/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » ARY TV