ကမာၻတစ္ခုလံုးမွာ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိေနတဲ့ လက္နက္ေတြရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို အေမရိကန္နဲ႔ ရရွားႏွစ္ႏိုင္ငံက ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာသုေတသနအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္အတြင္းမွာ ကမာၻ႔ေဒသအသီးသီးမွာ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ လက္နက္အေရအတြက္ရဲ႕ (၅၆)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ရရွားႏိုင္ငံေတြဆီက ျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္အမ်ားဆံုး ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းရဲ႕ တတိယေနရာကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ လက္နက္တင္ပို႔တဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၀၀)ရဲ႕ စာရင္းကုိ ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။

ယင္းနိုင္ငံေပါင္း(၁၀၀)က တင္ပို႔တဲ့ လက္နက္ေတြထဲမွာ (၃၃)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေမရိကန္ရဲ႕လက္နက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ရရွားႏိုင္ငံက သူ႔ရဲ႕မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြကုိ လက္နက္ (၂၃) ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ တင္ပို႔ေနၿပီး တရုတ္ႏို္င္ငံကေတာ့ (၆.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ထိ လက္နက္ေတြ တင္ပို႔ေနပါတယ္။

Inews-033/2/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » GEO TV