ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ဘုရင္ႀကီး စလ္မားန္နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ဂ်ိဳကုိဝီဒုိဒုိတုိ႔ဟာ ဘာသာေပါင္းစုံညီညြတ္ေရးနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေရး အရွိန္တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံက ဘာသာေရးအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဆာ္ဒီဘုရင္ႀကီး စလ္မားန္က အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲမွာ အခုလုိ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

“ ဘာသာေပါင္းစုံက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစုံၾကားမွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေစေရးကုိ အရွိန္တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အရမ္းကို လုိအပ္ေနပါတယ္။ ”

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွာ သုံးရက္တာ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဆာ္ဒီဘုရင္ႀကီးစလ္မားန္ဟာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ဘာသာေပါင္းစုံသဟဇတရွိမႈ၊ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈနဲ႔ လူမ်ားစုႏိုင္ငံသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားက ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ ငဲ့ညႇာေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ကုိ ခ်ီးက်ဴးလုိက္ၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ေတြနဲ႔ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္သူေတြဟာ ဒီ့ထက္ပုိၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၾကဖုိ႔နဲ႔ အခ်င္းခ်င္းေလးစားတန္ဖုိးထားဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသမၼတကလည္း အခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ဒီကေန႔ ကမာၻမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အစြန္းေရာက္မႈေတြ၊ ဘာသာေရးကုိတလြဲအသုံးခ်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ အျမစ္ဖ်က္ ေျခမႈန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ နားလည္မႈရွိျခင္း၊ သဟဇတရွိျခင္းနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းေလးစား တန္ဖုိးထားျခင္းတုိ႔ဟာ အရမ္းကုိ အေရးပါလွပါတယ္။ ”

Inews-006/3/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » GEO TV