မြတ္စ္လင္မ္ေတြရဲ႕ ဝတ္ျပဳမႈအတိုင္း စနစ္တက်ျဖင့္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တစ္ေန႔ငါးႀကိမ္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက ခါးနဲ႔ ခါးေအာက္ပုိင္း နာက်င္မႈေဝဒနာေတြကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတယ္လုိ႔ သိပၸံေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အသစ္တစ္ရပ္က ထုတ္ေဖာ္လိုက္ပါတယ္။

The Independent သတင္းစာက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အဆုိပါေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္သစ္အရ စြလာသ္ေဆာက္တည္စဥ္အတြင္း က်င့္ေဆာင္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ကုိယ္ခႏၶာပင္ပန္းႏြမ္းႏြယ္မႈကုိ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ရုံမက ဒူးနဲ႔ခါးေအာက္ပုိင္း နာက်င္မႈေဝဒနာေတြကုိ ကာကြယ္ေပးရာမွာလည္း လြန္စြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီသုေတသနျပဳမႈကုိ အကဲျဖတ္သူတစ္ဦးျဖစ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဘင္ဟမ္တန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡႀကီး မုဟမၼဒ္ခစြာဝီနဟ္က စြလာသ္အတြင္းမွ လႈပ္ရွားမႈပံုစံေတြကုိ ေယာဂေလ့က်င္ခန္းနဲ႔ ဥပမာေပး ႏိုင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ခါးနာမႈေဝဒနာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ စြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈအတြင္းပုိင္းက လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ စနစ္တက် ေသခ်ာက်နစြာ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဒီသုေတသနျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ International Journal of Industrial Engineering and Systems ကုမၸဏီဟာ ေလ့လာသုေတသနျပဳဖုိ႔အတြက္ ကမာၻ႔ေဒသအသီးသီးက က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အသက္ရွည္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳး/ဘာသာ/ဓေလ့စရိုက္အစံုက အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေနထိုင္မႈပံုစံေတြကို အခ်ိန္ယူကာ အေသအခ်ာ မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စဂ်္ဒဟ္ဦးခ်မႈဟာလည္း ကုိယ္ခႏၶာရဲ႕ အဆစ္အျမစ္ဆက္သြယ္မႈေတြကို ျမဲျမံေအာင္ ဆန္႔ႏုိင္၊ က်ဳံ႕ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈေတြျဖစ္လာေစဖို႔ ထူးျခားစြာ ပံ့ပိုးေပးတယ္လို႔ ၎သုေတသနမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

HMM-02/3/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » قناة الجزيرة مباشر