(ေမးခြန္း-၁) 
အလင္းမ်က္ဝန္းမွ ေမးျမန္းအေျဖရွာအဖြဲ႕သားဆရာမ်ားကို စလာမ္နဲ႔ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။
မၾကာခင္မွာ ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညဥ့္ျမတ္ႀကီးက ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာမို႔ အဲ့ဒီရက္နဲ႔သက္ဆိုင္တာေလး ေမးျမန္းခ်င္ပါတယ္။
အဲ့ဒီရက္မွာ ရိုဇာေစာင့္တာကို တစ္ရက္တည္းပဲ ေစာင့္ရင္မပိုင္ဘူးလို႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေျပာၾကပါတယ္။
ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္။ မွားေနတယ္ဆိုရင္လည္း အမွန္ဘယ္လိုက်င့္သံုးရမယ္ဆိုတာေလး လမ္းညႊန္ေပးပါ ဆရာမ်ားရွင့္။
စိုးစိုး (စကၤာပူ)
 (အေျဖ-၁) 
မစိုးစိုးေရ စလာမ္ျပန္ၾကားရင္း ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ (ေခၚ) ဗရာအသ္ညဥ့္နဲ႔ စုံစည္းခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါေစလို႔ ဦးစြာ ဒိုအာပို႔သ လိုက္ပါတယ္။
  • ရိုဇာဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းလိုရင္ ရွအ္ဗာန္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ နဖိလ္အေနနဲ႔ တစ္ရက္တည္းပဲ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ပါတယ္။ “ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ညဥ့္မွာ အိဗာဒသ္လုပ္ၾကပါ။ ေန႔မွာဥပုသ္ေစာင့္ၾကပါလို႔ ျမင့္ျမတ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ကာ မိန္႔ၾကားထားလို႔ပါ။ ” အပတ္စဥ္ ဗလီအမ်ားစုမွာ ေဟာၾကားေလ့ရွိတဲ့ ခြသြ္ဗသုလ္အဟ္ကာမ္က်မ္းမွာ ပါရွိပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၂) 
ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔ ခြသ္ဗာဖတ္စဥ္မွာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ နမားဇ္ရဲ႕ကအ္ဒဟ္လိုပံုစံထိုင္ၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ဆို လက္ပါပိုက္ၿပီး နမားဇ္ထိုင္ဖတ္သလို ေခါင္းကိုငံု႔ၿပီး ဘယ္မွမၾကည့္ဘဲ ထိုင္ၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ခြသ္ဗာဟ္ႏွစ္ခုၾကား ဆရာနားၿပီးဆိုရင္ လက္ေတြျဖန္႔ၿပီး ဒိုအာေတာင္းၾကပါတယ္။
က်ေနာ္က ဟာဖီးဇ္ဆပ္တစ္ေယာက္ပါ။ ဖသ္ဝါေမးတာမဟုတ္ပါ။ တကယ့္အမွန္ကို သိခ်င္လို႔ ေမးျမန္းတာပါ။
ဟာဖီးဇ္ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (ေတာင္ငူ)
 (အေျဖ-၂) 
  • ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔ ခြသြ္ဗဟ္ေဟာၾကားေနစဥ္အတြင္း မိမိသက္သာသလို ထိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။
  • လက္မပိုက္ထားရပါဘူး။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မွာ စြလာသ္တိုင္းရဲ႕ အရင္မွာ လက္မပိုက္ထားဖို႔၊ လက္မယွက္ထားဖို႔ မွာၾကားခ်က္ ရွိေနလို႔ပါ။
  • ခြသြ္ဗဟ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ ဒုအာကဗူလ္ ျဖစ္တယ္၊ ေတာင္းဆုဒုအာလက္ခံတယ္လို႔ ဆင့္ျပန္ခ်က္ လာရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္မေျမႇာက္ဘဲ ဒုအာေတာင္းဆိုရပါမယ္။
 (ေမးခြန္း-၃) 
သက္ရွိထင္ရွား ေပါင္းသင္းေနတဲ့ သား/သမီးရဲ႕ မိဘျဖစ္တဲ့ ေယာကၡမကို သားမက္ (သို႔) ေခၽြးမက ဇကားသ္ေပးခြင့္ရွိပါသလား?
အဲ့ဒီလိုပဲ သားမက္ (သို႔) ေခၽြးမကိုေရာ ေယာကၡမက ဇကားသ္ေပးခြင့္ရွိပါသလား?
သိခ်င္ရံုသာ ရည္ရြယ္ၿပီး ေမးျမန္းတာပါ။ အစိုးဝန္ထမ္းတစ္ဦးပါ။
ဗိုလ္ထိန္ (ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္)
 (အေျဖ-၃) 
  • ေယာကၡမကို သားမက္ (သို႔မဟုတ္) ေခၽြးမက ဇကားသ္ေပးခြင့္ ရွိပါတယ္။
  • ေယာကၡမကလည္း သားမက္ (သို႔မဟုတ္) ေခၽြးမကို ဇကားသ္ေပးခြင့္ ရွိပါတယ္။
  • နီယသ္ကိုေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ သိေတာ္မူဆုံးျဖစ္ပါတယ္။