အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာကာရီမေလးေမလ (၁၅) ရက္ တနလၤာေန႔မွ စတင္ကာ ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔အထိ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ (၅၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာဂံုေဆာင္ႏွင့္ ရြတ္ဖတ္မႈ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးကာရီတစ္ဦးလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပူထရာၿမိဳ႕ေတာ္ ကမာ႔ၻကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အဦးအတြင္း က်င္းပေနတဲ့ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားစြာက လာေရာက္အကဲျဖတ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၎ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ “ မသူဇာလြင္ (ခ) မူဟ္ဆြာနာ ဘင္န္သိ ယူစြပ္ဖ္ ” ကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

MML-02/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[info title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/ZfcbYk-pvPM
[/info]