(ေမးခြန္း-၁) 
မဇီေပတဲ့ ပုဆိုးနဲ႔ ေရဝတ္ခ်ိဳးလို႔ ပိုင္ပါလား?
အိုကာရွား (သထံု)
 (အေျဖ-၁) 
  • မဇီဟာ မသန္႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပက်ံေနတဲ့ေနရာကို ေဆးေၾကာေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးမွသာ အဲဒီပုဆိုးနဲ႔ ေရဝတ္ခ်ဳိးလို႔ ရပါမယ္။
 (ေမးခြန္း-၂) 
ေသာၾကာေန႔ ခြသ္ဗာဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ ဖတ္ၾကားတဲ့ဆရာ မင္ဗရ္ေပၚကေန ေအာက္ဆံုးထစ္မေရာက္ေသးဘဲ ဂ်မာအသ္က မတ္တပ္ထမရပ္ရဘူးဆိုတာ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား?
ဟာဖီးဇ္ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (ေတာင္ငူ)
 (အေျဖ-၂) 
  • မုကၠသဒီ ေနာက္လိုက္ေတြဟာ အိကာမသ္ စတင္ဆိုတဲ့အခါ (သို႔မဟုတ္) ဟိုင္ယအလတ္စြ္ စြလာဟ္ ဆိုတဲ့အခါ (သို႔မဟုတ္) ကဒ္ကာမသိစြ္ စြလာဟ္ ဆိုတဲ့အခါ စသျဖင့္ အခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခါမွသာ စြလာသ္အတြက္ မတ္တတ္ရပ္ၾကပါလို႔ လာရွိထားတဲ့အတြက္ ေသာၾကာေန႔ ခြသ္ဗာဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ ဖတ္ၾကားတဲ့ဆရာ မင္ဗရ္ေပၚကေန ဆင္းၿပီးေတာ့မွ မတ္တတ္ရပ္တာ ပိုေကာင္းပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၃) 
သမီးက အလင္းမ်က္ဝန္းကို အျမဲအားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦးပါ။ တစ္ခုေလာက္ ေမးျမန္းခ်င္ပါတယ္။
အိမ္သာတက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခါတစ္ရံ အိမ္သာခြက္ထဲက ေရက ျပန္စင္တတ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရင္ မသန္႔ျဖစ္ပါသလား? မသန္႔ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါရွင္။ အလင္းမ်က္ဝန္းကဆရာသခင္မ်ားကို အလႅာဟ္အစား ေပးပါေစေနာ္။
သက္သက္ (ေညာင္ေလးပင္)
 (အေျဖ-၃) 
  • အိမ္သာခြက္ထဲကေရဟာ က်င္ငယ္၊ က်င္ႀကီးေၾကာင့္ပဲ ျပန္စင္တာမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ စင္ခဲ့ရင္ ေရေဆးလိုက္ရပါမယ္။
အလင္းမ်က္ဝန္းကို အျမဲအားေပးေနတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒိုအာအတြက္ အာမီးန္ဆိုပါတယ္။