(ေမးခြန္း-၁) 
က်ေနာ္က ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတာပါ။ ဒီကဗလီတခ်ိဳ႕ရဲ႕အမ်ိဳးသားသံုး အိမ္သာေတြမွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး စြန္႔ရတဲ့ ဆီးခြက္ေတြ ျမင္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက သိတာကေတာ့ ဆီးသြားရင္ ထိုင္ၿပီးသြားရတယ္လို႔ပဲ သိထားပါတယ္။ ဒီမွာကလည္း ဗလီေတြမွာကို အဲ့ဒီလိုျမင္ရေတာ့ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္မိလို႔ပါ။ အေျဖကို ေမွ်ာ္ေနပါမယ္ဗ်ာ။
မိုဟမၼဒ္ မူစာ (ဘန္ေကာက္ မင္ဘူရီ)
 (အေျဖ-၁) 
  • မတ္တတ္ရပ္ၿပီး က်င္ငယ္စြန္႔တာက ဟရာမ္ မဟုတ္ပါဘူး။
  • ဒါေပမဲ့လည္း စြႏၷသ္ေတာ္အရကေတာ့ ထိုင္ၿပီး က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္းပါ။ မိခင္မြန္ အာအိရွဟ္ (رضي الله ﺗﻌﺎﻟﯽٰعنها) ရဲ႕ အဆိုအရ ေျပာျပျခင္းပါ။ မိခင္မြန္ႀကီးက မိန္႔ၾကားပါတယ္။ “ အၾကင္မည္သူမဆို တမန္ေတာ္ျမတ္ (ﷺ) ဟာ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး က်င္ငယ္စြန္႔ေတာ္မူတယ္လို႔ ေျပာျပလာရင္ အသင္တို႔ သူ႔စကားကို မေထာက္ခံၾကေလနဲ႔။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဟာ ထိုင္ၿပီးေတာ့ပဲ က်င္ငယ္စြန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိတယ္။ ” (သိရ္မိဇီက်မ္း)
ထိုင္ၿပီးက်င္ငယ္စြန္တာဟာ ပိုၿပီးေတာ့ လုံျခံဳမႈ ရွိပါတယ္။ က်င္ငယ္စက္ေတြ လႊင့္စင္ျခင္းကေနလည္း ပိုၿပီးထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၂) 
ေဗသင္ေတြကို လွဴဒါန္းတာဟာ အာခိရသ္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသလား? အလင္းမ်က္ဝန္းကို အျမဲအားေပးေနပါတယ္ေနာ္။
ဟာဂ်ီမ စလ္မားဘီ (ျမစ္ႀကီးနား)
 (အေျဖ-၂) 
  • ဗုခါရီက်မ္းလာ ဆင့္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာ စြတ္စိုတဲ့အသည္းရွိတဲ့ သတၱဝါတိုင္းကို လွဴဒါန္းျခင္းဟာ အက်ဳိးဆဝါဗ္ ရရွိပါတယ္လို႔ မိန္႔ထားပါတယ္။
  • ဒါေၾကာင့္ ေဗဒီးန္ (အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မဟုတ္တဲ့ ဘာသာျခား) ကို လွဴဒါန္းျခင္းဟာလည္း သူတို႔ရဲ႕ဘာသာေရးပြဲလမ္းကို အားေပးအားေျမာက္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူသားခ်င္း စာနာတဲ့အေနနဲ႔ လွဴဒါန္းတာျဖစ္ခဲ့ရင္ အာခိရသ္ရဲ႕ အက်ဳိးလည္း ျဖစ္ထြန္းေစပါလိမ့္မယ္။ ان شاء الله ﺗﻌﺎﻟﯽٰ
အလင္းမ်က္ဝန္းကို အားေပးေနတဲ့ဟာဂ်ီမကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၃) 
ဂ်မာအသ္နဲ႔ နမားဇ္ဖတ္တဲ့အခါ ဆရာက စူရာဟ္ဖြာသိဟဟ္ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ အာမီးန္ဆိုၿပီး လူတစ္ခ်ိဳ႕ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေအာ္ဆိုၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒါကို နားမလည္လို႔ပါ။ လိုက္ဆိုရမွာလား၊ မဆိုရဘူးလားဆိုတာ မသိလို႔ ရွင္းျပေပးပါ။
ဦးသန္းေအာင္ (ပုရြက္ဆိတ္ကုန္း)
 (အေျဖ-၃) 
  • အိမာမ္က ولا الضالين လို႔ ဆိုရင္ အသင္တို႔က အာမီန္းလို႔ ဆိုၾကပါလို႔ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ (ﷺ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာမီန္း ဆိုရပါမယ္။
  • ေနာက္ၿပီး ဘယ္သူရဲ႕ အာမီးန္ဟာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕ အာမီန္းနဲ႔ တိုက္ဆိုင္သြားခဲ့ရင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳျခင္းခံရမယ္လို႔လည္း လာရွိထားျပန္ပါတယ္။
  • က်ေနာ္တို႔က ဟနဖီမဇ္ဟဗ္ဝင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ အာမီးန္ကို အသံတိုးတိုးေလးပဲ ဆိုျဖစ္ၾကပါတယ္။
  • တျခားမဇ္ဟဗ္ဝင္မ်ားကေတာ့ အာမီးန္ကို က်ယ္က်ယ္ ဆိုၾကပါတယ္။