ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရမၼႆြာန္လျမတ္ႀကီးအေၾကာင္းကို ဂုဏ္ျပဳသီဆိုထားတဲ့ အဆိုေတာ္ မဟာရ္ဇီန္ရဲ႕ ရမၼႆြာန္သံစဥ္ေလးကို အလင္းမ်က္ဝန္းမွ ျမန္မာစာသားနဲ႔တကြ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ENTM-01/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[info title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/owS03lD0Ku0
[/info]