ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရမၼႆြာန္လျမတ္ႀကီးအေၾကာင္းကို ဂုဏ္ျပဳသီဆိုထားတဲ့ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံမွ ေတာ္ဝင္ဗလီေအမာမ္ဆပ္ ကာရီ အလ္အဖါဆီ အဗၺဒြရ္ ရာရွီးဒ္ မိရွာရီ ၏ ရမၼႆြာန္သံစဥ္ေလးကို အလင္းမ်က္ဝန္းမွ ျမန္မာစာသားနဲ႔တကြ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ENTM-02/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[info title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/mEWH6-32MRI
[/info]