စကၤာပူႏိုင္ငံရဲ႕ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ မစၥတာတ်ိဳခ်ီဟန္း (Teo Chee Hean) သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေတြကိုသြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဝါေျဖခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဝန္ႀကီးနဲ႔အဖြဲ႕ဟာ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံ အလ္မုဝဒ္ဒဟ္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးလည္းေကာင္း၊ ယေန႔ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွာလည္း က်ဴလီယာဂ်ာေမဗလီႀကီးကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတြနဲ႔အတူ ဝါေျဖခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီးနဲ႔အဖြဲ႕ဟာ မြတ္စ္လင္မ္လူငယ္ဖိုရမ္ (Muslim Youth Forum - MYF) မွ ေခါင္းေဆာင္လူငယ္မ်ားနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုၿပီး မိမိတို႔ အာဏာရပါတီ (People's Action Party - PAP) ကိုယ္စား ေဒၚလာ (၁၅၀၀၀) ကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါ။

အဆိုပါလွဴဒါန္းမႈဟာ ေကာင္းမႈမ်ားကိုသာ ညႊန္းေစတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ရဲ႕ လျမတ္ရမသြာန္အတြင္း ၎တို႔ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

“ အားလံုးအတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ မတူညီမႈေတြ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ အေျခခံက်ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို တြန္လွန္ႏိုင္ပါေစ ” လို႔ ဒုဝန္ႀကီးက မွတ္ခ်က္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

Inews-07/06/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » Mr Teo Chee Hean FB & Internet

[info title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/Pc38j7gHvYk
[/info]