အလင္းမ်က္ဝန္းက အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ သုခုမမ်က္ဝန္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မွာေတာ့ အဆိုေတာ္ အြမၼရ္အီစာ ေရးစပ္သီဆိုထားတဲ့ တူရိယာမဲ့သံစဥ္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ျမန္မာစာသားနဲ႔တကြ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အစၥလာမ့္မ႑ိဳင္တစ္ခုကို ထမ္းရြက္ရတဲ့လ၊ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို စတင္လက္ခံရရွိတဲ့လ၊ လိုင္လာသြလ္ကဒရ္ညဥ့္ျမတ္ရွိေနတဲ့လ၊ ျမင့္ျမတ္မႈေတြ ေပါႂကြယ္ဝတဲ့လ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးရရွိတဲ့လ၊ ဒီလို ေကာင္းျခင္းမဂၤလာေတြနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ လျမတ္ရမသြာန္ႀကီးကို ကုန္ဆံုးမသြားေစခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါမွာေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အလိုေတာ္အရ အဆံုးသတ္သြားေတာ့မယ့္အေၾကာင္းကို သီကံုးရြတ္ဆိုထားတဲ့ ကဆြီဒါေလးတစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ENTM-04/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/EmuexDvDeKk
[/error]