“ ရင္ဖြင့္လႊာ ” အစီအစဥ္သစ္ကို (၁-၇-၂၀၁၇) ေန႔မွစ၍ တင္ဆက္သြားမည္

မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ေတြကို လူအမ်ားသိေအာင္ ေျပာျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ “ရင္ဖြင့္လႊာ” အစီအစဥ္က သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါၿပီ။

အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ သင့္ရဲ႕တန္ဘိုးႀကီးမားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြ၊ အယူအဆေတြကို “ရင္ဖြင့္လႊာ” အစီအစဥ္သို႔ ေပးပို႔လိုက္ပါ။

၁-၇-၂၀၁၇ (စေန) ေန႔မွစ၍ အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔မ်ားမွာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • “ရင္ဖြင့္လႊာ” အစီအစဥ္သို႔ သင္ေရးသားတဲ့ အေကာင္းဆံုးစာေတြနဲ႔အတူ ဓာတ္ပံုနဲ႔ဗြီဒီယိုေတြကိုလည္း ပူးတြဲၿပီး ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။
  • သင္ေပးပို႔လာတဲ့ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေရးသားခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးရပါမယ္။
  • ပူးတြဲေပးပို႔လာတဲ့ မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္ေတြဟာ သင့္ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ပါက ရိုက္ကူးထားတဲ့ကာလနဲ႔ သင့္ရိုက္ကူးမႈျဖစ္ေၾကာင္းကို ေပးပို႔စဥ္ တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးရမွာျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ မူလပိုင္ရွင္ရဲ႕အမည္ကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရးသားေဖာ္ျပမႈေတြဟာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဖာ္ျပေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
  1. အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ျဖင့္ ယတိျပတ္ဆန္႔က်င္ေနျခင္း
  2. အဲ့ဟ္ေလ့စြႏၷသ္အေပၚ ေဝဖန္ထိုးႏွက္ေရးသားမႈသပ္သပ္သာ ျဖစ္ေနျခင္း
  3. လူမ်ိဳးေရး/ဘာသာေရးအား အပ်က္သေဘာေဆာင္၍ ေစာ္ကားတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေနျခင္း
  4. အေထာက္အထား ခိုင္မာမႈမရွိဘဲ ေဝဖန္ေရးသားလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
  5. အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိေစဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရး/ဝါဒေရးရာ စြပ္စြဲအပုပ္ခ်တိုက္ခိုက္မႈသပ္သပ္သာ ျဖစ္ေနျခင္း

အလင္းမ်က္ဝန္းရဲ႕ “ရင္ဖြင့္လႊာ” အစီအစဥ္ကို စာေရးသားေပးပို႔လိုပါက...
» အလင္းမ်က္ဝန္းရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ www.facebook.com/alinmyetwyun ရွိ Chatbox သို႔ “ရင္ဖြင့္လႊာ” ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
» Email ျဖင့္ ေပးပို႔လိုပါက alinmyetwyun@gmail.com သို႔ Subject ေနရာတြင္ “ရင္ဖြင့္လႊာ” လို႔ ေဖာ္ျပ၍လည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ေပးပို႔ရာ၌ ကေလာင္အမည္ျဖင့္လည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။