ဒီတစ္ပါတ္ သုခုမမ်က္ဝန္းဆိုတဲ့ အလင္းမ်က္ဝန္းရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခားေလးျဖစ္ရေအာင္ ဘဂၤါလီကဆြီဒါေလးတစ္ပုဒ္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီအဆိုေတာ္ အစ္က္ဘလ္ ဟိုစိုင္န္ ဂ်ီဘြန္း သီဆိုထားတဲ့ “ ၿပီးျပည့္စံုလံုေလာက္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ ” လို႔ အမည္ရတဲ့ တူရိယာမဲ့ ဘဂၤါလီသံစဥ္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ျမန္မာစာသားနဲ႔တကြ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ဟာ ဘဝတစ္ခုလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေစတယ္။ ဘဝရဲ႕ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈေတြကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကိုတသၿပီး အလႅာဟ့္စိတ္နဲ႔ပဲဘဝကို ရွင္သန္ေနထိုင္သြားဖို႔အတြက္ ရည္ညႊန္းၿပီး သီကံုးရြတ္ဆိုထားတဲ့ ဇစ္ကစ္ရ္ကဆြီဒါေလးတစ္ပုဒ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ENTM-06/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/ek3Ljg2446o
[/error]