[2column][content]
 (ေမးခြန္း-၁) 
အမ်ိဳးသားမ်ား ေရႊဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ေရႊဝတ္ဆင္ၿပီး နမားဇ္ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။
ႏူရ္ရြရ္လႅာဟ္ (စဥ့္ကူး)
 (အေျဖ-၁) 
 • အမ်ိဳးသားမ်ား ေရႊဝတ္ဆင္ျခင္း မပိုင္ပါ။
 • ေရႊဝတ္ဆင္လ်က္ စြလာသ္ေဆာက္တည္လွ်င္ေတာ့ စြလာသ္ပိုင္ပါတယ္။ ျပန္ဝတ္ျပဳစရာမလိုပါ။ ေရႊဝတ္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ပဲ ထိုက္ပါလိမ့္မယ္။
 • အမ်ဳိးသားမ်ား ေရႊဝတ္ဆင္ျခင္းကိုေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္ထားပါတယ္။
 (ေမးခြန္း-၂) 
အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကို မင္းနဲ႔ငါ့ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းၿပီးၿပီလို႔ ေျပာၿပီးထြက္သြားတာ သံုးႏွစ္ၾကာေသာအခါ ဆက္သြယ္မရ၊ စရိတ္မရပါ။
၁။ အမ်ိဳးသမီးက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားရဲ႕ သြလာက္ က်ပါသလား။
၂။ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ သြလာက္တစ္ႀကိမ္ေျမာက္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။
အီလီယတ္စ္ (မႏၲေလး)
 (အေျဖ-၂) 
 • သြလာက္စကားလုံးမွာ ပြင့္လင္းထင္ရွားတဲ့ စကားလုံးရွိသလို သြယ္ဝိုက္သုံးႏႈန္းတဲ့ စကားလုံးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ သြလာက္ေပးရာမွာပဲ အသုံးျပဳေလ့ရွိတဲ့ စကားလုံးမ်ိဳးသုံးၿပီး ေျပာခဲ့ရင္ေတာ့ ေျပာတဲ့အမ်ဳိးသားရဲ႕ ရင္တြင္းျဖစ္ဆႏၵ ဘယ္လိုရွိေနသလဲဆိုတာ ေမးစရာမလိုဘဲ သြလာက္က်သြားပါမယ္။
 • သြယ္ဝိုက္သုံးႏႈန္းတဲ့ စကားလုံးေတြမွာေတာ့ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမးျမန္းဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ လင္နဲ႔မယား တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနခ်ိန္မ်ဳိး၊ ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္မ်ိဳး၊ အမ်ဳိးသမီးက သြလာက္ေတာင္းခံေနခ်ိန္မ်ဳိးေတြမွာေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚလြင္သြားတဲ့အတြက္ သြလာက္က်သြားပါလိမ့္မယ္။
 • ေမးခြန္းပါ စကားျဖစ္တဲ့ မင္းနဲ႔ငါ ဇာတ္လမ္းၿပီးၿပီဆိုတာ အထက္ပါ ဥပေဒနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါ။
 • ေနာက္တစ္ခုက နိကာဟ္စာခ်ဳပ္တခ်ဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသားလင္ေယာက်္ားအေနနဲ႔ မိမိဇနီးမိန္းမကို ေျခာက္လတိုင္ စရိတ္စက မေထာက္ပံ့ရင္ သြလာက္က်၏ဟူ၍ ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါကို အမ်ဳိးသားေတြက အဲဒီနိကာဟ္စာခ်ဳပ္ကို လက္ခံသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ေတြအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကတယ္လို႔လည္း ၾကားသိထားပါတယ္။ အခုလို ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးသားဟာ မိမိကတိအတိုင္းပဲ ေျခာက္လစရိတ္ မေပးျဖစ္ခဲ့ရင္ အလိုအေလ်ာက္ သြလာက္က်သြားပါလိမ့္မယ္။
 • လင္ခန္းမယားခန္းက႑ကို ျဖစ္ပ်က္အျပည့္အစုံေရးသားၿပီး ျမန္မာျပည္က ယံုၾကည္ရတဲ့ ဖသ္ဝါဌာနတစ္ခုခုကေန ေမးျမန္းက်င့္သုံးပါလို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ အလင္းမ်က္ဝန္းဘက္က အၾကံျပဳပါရေစ။
[/content][content]
 (ေမးခြန္း-၃) 

 1. အေဖမေပၚဘဲရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဗလီအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ရွရီအသ္တရားေတာ္အရ သက္ေသထြက္ဆိုျခင္း ပိုင္၊ မပိုင္ သိလိုပါသည္။

 2. ႏွစ္ခ်ီ၍ ဂ်ဳမုအဟ္ နမားဇ္မဖတ္သူကို ရွရီအသ္တရားေတာ္က မည္သို႔သတ္မွတ္သည္ကို သိလိုပါသည္။

မိုဟမၼဒ္ အီစာ (ကမေမာင္းၿမိဳ႕)

 (အေျဖ-၃) 

 • ဖခင္မေပၚဘဲရတဲ့ ကေလးတိုင္းမွာ ဘာမွ အျပစ္မရွိပါ။ အျပစ္က သူ႔မိဘေတြအေပၚမွာသာ ရွိပါတယ္။

 • အဲဒီလိုမ်ဳိး ဖခင္မေပၚဘဲ ေမြးလာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူပင္ကိုယ္အျပစ္ ဘာမွမရွိေပမဲ့ ဖခင္ရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိတဲ့အေပၚ လူ႔ပတ္ဝန္က်င္းမွာ လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုလူတစ္ဦးဟာ ေရွ႕ေဆာင္အိမာမသ္လုပ္တာတို႔၊ ဗလီအက်ဳိးေဆာင္မ်ဳိးလုပ္တာတို႔ စတဲ့ ကိစၥေတြမွာ သူ႔လိုမ်ဳိး ေနာက္လူတစ္ဦး မရွိရင္ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူ႔လိုမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ သူ႔ထက္သာတဲ့ ေနာက္လူတစ္ဦး ရွိေနခဲ့ရင္ အဲဒီေနာက္လူကို ဦးစားေပးရပါမယ္။

 • ဖခင္မေပၚဘဲရတဲ့ ကေလးရဲ႕ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ကိုေတာ့ ရွရီအသ္က လက္ခံပါတယ္။ သက္ေသထြက္ဆိုျခင္းကိစၥမွာ အဒါလသ္ ဆိုတဲ့ မဇိၥ်မ ပဋိပဋာ - မွ်တအလယ္အလတ္ရွိသူ၊ ျပစ္မႈႀကီးေတြကေန အစဥ္အၿမဲေရွာင္ၾကဥ္သူ၊ မနာလိုကင္း ဝန္တိုရွင္းသူ၊ စစ္မွန္တဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ စတာေတြရွိရင္ ရပါၿပီ။

 • ဟဒီးဆ္ေတာ္မွာ “ လူတစ္ဦးဟာ ဂ်ဳမုအဟ္စြလာသ္ကို သုံးႀကိမ္တိုင္ အေၾကာင္းမဲ့ လႊတ္ခဲ့ရင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က သူ႔စိတ္ႏွလုံးအေပၚ (ခက္ထန္မာေက်ာမႈ၊ အေယာင္ေဆာင္မႈတို႔ကို) တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္လိုက္ေတာ္မူတယ္ ” လို႔ မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။ အဗူဒါ၀ူဒ္က်မ္း (၁၀၅၂)၊ သိရ္မိဇီက်မ္း (၅၀၀)၊ နစာအီက်မ္း (၁၃၆၉) နဲ႔ အိဗ္ႏုမာဂ်ဟ္က်မ္း (၁၁၂၆) တို႔မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

 • တခ်ဳိ႕ဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြမွာ ဆက္တိုက္လႊတ္ျခင္းလို႔လည္း လာရွိထားပါတယ္။ ဒါဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဳမုအဟ္စြလာသ္ကို လုံးဝ မလႊတ္သင့္ပါဘူး။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဇုဟိုရ္နမားဇ္အျဖစ္ အစားျပန္ဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။

 • တခ်ဳိ႕က အဲဒီလို ဂ်ဳမုအဟ္ကို ဆက္တိုက္သုံးႀကိမ္လႊတ္ရင္ ကာဖိရ္လို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လုံးဝမွားယြင္းတဲ့ စကားရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

[/content][/2column]