မြတ္စ္လင္မ္ကမာၻရဲ႕ ေလးစားဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရတဲ့ တူရ္ကီသမၼတႀကီး ရဂ်ဗ္ သြိဳင္ယိဗ္ အာဒိုဂန္ဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ဖတ္ရြတ္ရာမွာ ဖတ္နည္း၊ ဖတ္ဟန္ မွန္ကန္ပီသစြာ ဖတ္ရြတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ယခုဗြီဒီယိုကို ၾကည့္ရံုနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္။

သမၼတႀကီးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာသာမကဘဲ ဘာသာေရးရာမွာလည္း ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူ႔ရဲ႕ သာယာတဲ့အသံနဲ႔ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ဖတ္ရြတ္ေနမႈကို နားဆင္ရံုနဲ႔ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာရွိေနတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ထူးျခားစြာပဲ ယခုလို ပုဂၢိဳလ္မြန္တစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

GKM-001/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/7uc5IHKUBRA
[/error]