ရွီအာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တပ္မေတာ္(က်ည္း)မွ မြတ္စ္လင္မ္စစ္ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးဟာ တပ္မေတာ္အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ကာရီတစ္ဦးကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာနဲ႔ ဖတ္ရြတ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေလးပြင့္ရာထူးအဆင့္ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ႀကီးရဲ႕ ဖတ္ရြတ္မႈကို နားေထာင္ၾကသူတိုင္းဟာ ရုပ္မျမင္ဘဲ အသံသာၾကားရမည္ဆိုပါက အဆင့္ျမင့္ ကိရာအသ္ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ဖတ္ရြတ္မႈလို႔ေတာင္ မွတ္ယူၾကေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ (၉) ပုဒ္ေျမာက္ စူရာဟ္ေသာင္ဗဟ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိုင္းမွာရွိတဲ့ အာယသ္ေတာ္ (၁၁၁) နဲ႔ (၁၁၂) ႏွစ္ပိုဒ္နဲ႔ ကုရ္အာန္ရဲ႕ အတိုဆံုးေသာစူရာဟ္ျဖစ္တဲ့ အမွတ္စဥ္ (၁၀၈) စူရာဟ္ေကာင္စရ္တို႔ကို ဖတ္ရြတ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လင့္ကစား စစ္ဗိုလ္ႀကီးဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ရြတ္ဖတ္မႈမတိုင္မီ ေရွးဦးစြာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ﷺ အား ဒရူးဒ္စလာမ္ပိုသခဲ့သလို ဖတ္ရြတ္မႈအၿပီးမွာလည္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္အား ရိုေသစြာနဲ႔ နမ္းရံႈ႕ေနပါေသးတယ္။

အခမ္းအနားအတြင္းမွာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးရဲ႕ ကိရာအသ္ကို နားေထာင္ၾကတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ အားေပးၾသဘာသံဟာ ခမ္းမေဆာင္ႀကီးအတြင္း ၿမိဳင္ဆိုင္ေနပါတယ္။

GKM-001/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/r0kxj6WGDds
[/error]