မေန႔က ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေဆာ္ဒီဘုရင္ႀကီး စလ္မာန္း ဘင္ အဗၺဒြလ္ အဇီးဇ္ ဟာ ကာတာမွ လာေရာက္ၾကမယ့္ ဟာဂ်ီဆပ္ေတြကို မိမိတို႔ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစိုးရအား တိုက္ရိုက္အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကုန္းေၾကာင္းျဖင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကမယ့္ ကာတာဟာဂ်ီေတြကို အီလက္ထေရာနစ္ပါမစ္ မလုိအပ္ဘဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဘုရင္ႀကီးက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို တိုက္ရိုက္အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဘုရင္ႀကီးစလ္မာန္း ဟာ ကာတာဟာဂ်ီမ်ား အခ်ိန္မီ ဟဂ်္ဝတ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ေဆာ္ဒီအစိုးရပိုင္ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ႀကီးေတြနဲ႔ ကာတာႏိုင္ငံအထိ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ေပးဖို႔နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရရံပံုေငြျဖင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိဘက္မွ ေပးေဆာင္မယ္လို႔လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ပါဝင္ပါတယ္။

အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္၍ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ကာတာႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ား၊ ေလပိုင္နက္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအားလံုးကို ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္တဲ့ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္းက ပိတ္ပင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆိုပါပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအတြင္း ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္လာေရာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့တဲ့အျပင္ လာေရာက္မႈလြယ္ကူေစရန္အတြက္ပါ ယခုလို ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Inews-001/8/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း | ကိုးကား » G-News