အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ လူသားေတြရဲ႕ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈအတြင္း လူသားမဟုတ္တဲ့ ဂ်င္န္တစ္ပါး လာေရာက္၍ ပါဝင္ဝတ္ျပဳခဲ့ရာက ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ဖတ္ရြတ္မႈကို မခံႏိုင္ဘဲ ခ်ံဳ႕ပြဲခ် ငိုေႂကြးေနတယ္ဆိုတဲ့ ရုပ္သံဗြီဒီယိုတစ္ခု ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။

၎ရုပ္သံအတြင္း ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ ေအမာမ္တစ္ပါး (ကာရီ နာစြင္ရ္ အလ္ကိသြာမီ) ရဲ႕ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳမႈေနာက္မွာ အမ်ားနဲ႔အတူ ပါဝင္ေနတာကို ျမင္ရပါတယ္။

ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈအတြင္း မတ္တပ္ရပ္၍ ကိရာအသ္ ဖတ္ရြတ္ေနစဥ္မွာ ၎ပုဂၢိဳလ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ငိုေႂကြးေနရင္းက အရွိန္ရလာၿပီး အေျခအေနကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ အသံနက္ႀကီးနဲ႔ေအာ္ဟစ္ကာ စဂ်္ဒါ (ေျမခဦးခ်မႈ) အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။

၎ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ငိုေႂကြးမႈေၾကာင့္ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳသူ ေအမာမ္ရဲ႕ ဖတ္ရြတ္မႈေတာင္ ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔သြားၿပီး ဆက္လက္ဖတ္ရြတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ နားကိုပိတ္ကာ ေအာ္ဟစ္ေနတာကို ျမင္ရပါတယ္။

ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ၎ပုဂၢိဳလ္ဟာ ေဆာင္းထားတဲ့ေခါင္းေပါင္းပုဝါကိုခၽြတ္ၿပီး ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳစားခဲ့ဟန္ရွိပါတယ္။

လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာေတာ့ ဒီဗြီဒီယိုရုပ္သံကို ထူးဆန္းတဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ေဝမွ်ေနၾကသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာ သာမန္လူသားတစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းအက်ိဳးတစ္ခုခု ေပၚေပါက္မႈကို ပံုမွားရိုက္ၿပီး ဖြေနၾကတယ္လို႔လည္း ေဝဖန္ေနၾကတာကို ျမင္ရပါတယ္။

GKM-04/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/uMitKCjoGsw
[/error]