[2column][content]
 (ေမးခြန္း-၁) 

အတ္စလားမုအလိုင္ကြန္းမ္
က်ေနာ္ အလုပ္ရံုတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ နမားဇ္​အခ်ိန္ နမားဇ္​ဖတ္ဖို႔ ဝူဇူလုပ္ရတာ အမ်ားသံုးအိမ္သာမွာ ဝူဇူလုပ္ရတာဆိုေတာ့ ေျခေထာက္ေဆးတဲ့အခ်ိန္ လူအမ်ားက လက္ေဆး ပါးစပ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ ေျခေထာက္တင္ၿပီး ေဆးတာရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက အလုပ္စီးဖိနပ္နဲ႔ ေျခစြပ္ကို ခြၽွတ္ၿပီးမွ ေျခေထာက္ေဆးရတာ နည္းနည္းအခက္အခဲရိွတာရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ဘာသာျခားေတြလဲ ရိွေနေတာ့ သူတို႔အတြက္ အျမင္မေတာ္ျဖစ္မွာလဲဆိုးရတာရယ္ေၾကာင့္ ေျခစြပ္မခြၽွွတ္ဘဲ မစဟ္လုပ္လို႔ရတယ္ၾကားဖူးလို႔ က်ေနာ္ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ မစဟ္ျပဳခြင့္ရိွမရိွ သို႔မဟုတ္ မစဟ္ျပဳ႕ခြင့္ရိွတယ္ဆိုလဲ ေျခစြပ္ေပၚ မစဟ္လုပ္နည္းေလး လမ္းၫြန္ေပးပါလို႔ ေလးစားစြာ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

မိုဟမၼဒ္​ စအားဒ္ (austin tx America)

 (အေျဖ-၁) 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

အစၥလာမ္ဟာ အလြန္လြယ္ကူလွတဲ့ သာသနာေတာ္ပါ။ ခက္ခဲတဲ့ သာသနာမဟုတ္ပါဘူး။ အစၥလာမ့္ပညတ္ေတြအကုန္လုံးဟာ လူေတြရဲ႕အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ကာလံ၊ ေဒသံ၊ အဂံ ၣ၊ ဓနံကို အလြန္ဂရုစုိက္ေပးပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ မိမိရဲ႕ကၽြန္လူသားေတြအေပၚ ခဝပ္ဆည္းကပ္မႈတခ်ဳိ႕ကို ေစခိုင္းထားေတာ္မူၿပီး အဲဒီဆည္းကပ္မႈကိုေဆာက္တည္ဖို႔၊ တာဝန္ခ်ဖို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ၊ အခက္အခဲရွိသူေတြအေပၚမွာ တခ်ဳိ႕ေသာအခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ဖန္တီးေပးထားေတာ္မူပါတယ္။ الحمد لله

“ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ မျပဳမေနရ တာဝန္ေတြ ေက်ပြန္တာကို ႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္းေပးထားတာေတြ ေဆာင္ရြက္တာကိုလည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူတယ္ ” လို႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ က မိန္႔မွာေတာ္မူထားပါတယ္။

ေျခစြပ္အေပၚ မစဟ္လုပ္ျခင္း

မစဟ္လုပ္ျခင္းဆိုတာ စြတ္စိုတဲ့လက္နဲ႔ အရာတစ္ခုအေပၚ ပြတ္သပ္ျခင္းပါ။ သာသနာ့ပညတ္မႈမွာ ေဖာ္ျပတာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျခစြပ္ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတြင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့နည္းလမ္းအတိုင္း စြတ္စိုေအာင္လုပ္ျခင္းကို မစဟ္လုပ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။
ခရီးသည္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခရီးသည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသေနထိုင္သူျဖစ္ျဖစ္ ေျခစြပ္အေပၚ မစဟ္လုပ္ပိုင္ေၾကာင္း မဇ္ဟဗ္ႀကီးေလးခုလုံးက ညီညြတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းကမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ဟနဖီမဇ္ဟဗ္မွာ -
  1. ေျခစြပ္က သားေရေျခစြပ္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ သားေရမဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေရမေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ထူထည္းေနတဲ့ ေျခစြပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနရပါမယ္။
  2. ေရခ်ဳိးထိုက္ခ်ိန္မ်ဳိးမွာ မစဟ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။
  3. ေျခစြပ္ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း သန္႔ျပန္႔ေနရပါမယ္။
  4. ေျခစြပ္ႏွစ္ဖက္စလုံးဟာ ေျခမ်က္စိကို ဖုံးအုပ္ထားရပါမယ္။ တစ္နည္း ဝုႆူလုပ္ရာမွာ ေဆးေၾကာဖို႔ အေရးႀကီးေျခအစိတ္အပိုင္းအကုန္လုံး ဖုံးေနရပါမယ္။
  5. အဆိုပါ ေျခစြပ္ခ်ည္းနဲ႔လည္း လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဖိနပ္ပါမွ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ ေျခစြပ္မ်ဳိး မျဖစ္ရပါဘူး။
မစဟ္လုပ္ပုံကေတာ့ ေရနဲ႔ လက္ကိုသီးသန္႔ စြတ္စိုေအာင္လုပ္ၿပီး လက္သုံးေခ်ာင္းနဲ႔ ေျခစြပ္အေပၚ တစ္ႀကိမ္ ပြတ္သပ္လိုက္ျခင္းပါ။

ခရီးသည္ဆိုရင္ သုံးရက္နဲ႔ သုံးညတိုင္တိုင္ ေျခစြပ္ကိုမခၽြတ္ဘဲ မစဟ္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး ခရီးသည္မဟုတ္ရင္ေတာ့ တစ္ရက္နဲ႔တစ္ည မစဟ္ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဝုႆူပ်က္ေစတဲ့အရာေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကုန္ဆုံးသြားတာရယ္၊ ေျခစြပ္ခၽြတ္လိုက္တာရယ္တို႔ေၾကာင့္ မစဟ္ပ်က္ပါတယ္။

ေမးခြန္းအရ အလုပ္ရုံမွာ မစဟ္လုပ္ဖို႔ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ဳိးေတြကို ခ်ိန္ထိုးၿပီး ေျခစြပ္အေပၚ မစဟ္ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။

[/content][content]
 (ေမးခြန္း-၂) 

ဟဂ်္လုပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆီ ဆီစလာမ္ပို႔ခိုင္းတာ ဗိဒ္အသ္လို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဟုတ္လားဆရာ။

မိုဟမၼဒ္ ဂ်ိဳႏိုက္ဒ္ (သိုးျခံ၊ မႏၲေလး)

 (အေျဖ-၂) 

မဒီနဟ္ကို ေရာက္မယ့္သူတစ္ဦးဦးနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ထံေတာ္ပါးကို စလာမ္လူၾကံဳပါးျခင္းကိစၥဟာ အရဗ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အိႏၵိယတိုက္ပညာရွင္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈရွိေနပါတယ္။ အိႏၵိယတိုက္ ပညာရွင္ႀကီးေတြက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ထံ စလာမ္လူၾကဳံပါးၿပီး ေပးပို႔ခိုင္းျခင္းကို ျပဳပိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ အရဗ္ပညာရွင္ႀကီးေတြက စြဟာဗဟ္သာဝကႀကီးေတြ ဘယ္သူမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဒီလို စလာမ္လူၾကဳံပါးျခင္းကို ဗိဒ္အသ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အလင္းမ်က္ဝန္းကေန အၾကံျပဳလိုတာကေတာ့ -

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကိုယ္တိုင္လည္းလုပ္ေတာ္မူၿပီး အသင္တို႔လည္းလုပ္ၾကလို႔ ေစခိုင္းထားတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအမလ္ဟာ ကုိယ္ေတာ့္အေပၚ စြလဝါသ္စလာမ္ပို႔သျခင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမလ္ကို အေသအခ်ာဆုံးျဖစ္တဲ့ ကိုယ္တိုင္ပဲလုပ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္မွာလိုက္တဲ့သူက ေမ့သြားခ်င္ ေမ့သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။ “ တကယ္ပဲအလႅာဟ္အရွင့္ထံေတာ္ပါးမွာ ကမာၻေျမပထဝီအေပၚ လွည့္ပတ္ သြားလာေနတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ငါကိုယ္ေတာ့္အြမၼသ္သားေတြရဲ႕ စလာမ္ကို ငါကိုယ္ေတာ့္ဆီ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးၾကပါတယ္။ ”

ေနာက္ ၾသဝါဒတစ္ရပ္မွာ “ အသင္တို႔ရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြအထဲက ဂ်ဳမုအဟ္ (ေသာၾကာ) ေန႔ဟာ အေကာင္းဆုံး ေန႔ရက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေန႔မွာ ငါကိုယ္ေတာ့္အေပၚ ျမားေျမာင္စြာ စြလဝါသ္စလာမ္ ပို႔သၾကပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အသင္တို႔ ပုိ႔သလိုက္တဲ့ စြလဝါသ္ စလာမ္ေတြဟာ အသင္တို႔ ဘယ္ေနရာမွာပဲရွိရွိ ငါကိုယ္ေတာ့္ဆီကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ”

ဒါေၾကာင့္ အခုဒီအေျဖကို ဖတ္ေနရင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ အေပၚ စြလဝါသ္စလာမ္ ပို႔သလိုက္ပါ။
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ေကာင္ကင္တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ သယ္ေဆာင္သြားၾကပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး စြလာသ္ထဲမွာလည္း السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبكاته လို႔ ရြတ္ဆုိျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီစလာမ္ေတြလည္း ေရာက္ပါတယ္။ အေျဖကို ေက်နပ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 (ေမးခြန္း-၃) 

အတ္စလားမုအလိုင္ကြန္းမ္
အိ႐ွာနမားဇ္​ဘယ္​အခ်ိန္​ ကုန္​ဆုံးလဲ။ ည (၁၂) နာရီလား? ​ေနာက္​​ေန႔မနက္​ ဖဂ်ရ္အာဇန္​မ​ေပးခင္​အထိလား?
ဖာရူးက္ (ရန္ကုန္)

 (အေျဖ-၃) 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

အိရွာအ္စြလာသ္ခ်ိန္ကုန္ဆုံးတာဟာ ဖဂ်ရ္ခ်ိန္ ဝင္ေရာက္သြားျခင္းပါ။ ေမးခြန္းပါအတိုင္းေျပာရရင္ ေနာက္ေန႔မနက္ ဖဂ်ရ္အဇာန္ေပးတဲ့အထိ၊ ဖဂ်ရ္ခ်ိန္ဝင္ေရာက္တဲ့အထိပါ။ ဒီအခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဇ္ဟဗ္(၄)ခုစလုံး ညီညြတ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အိရွာအ္စြလာသ္ကို ညဥ့္ရဲ႕သုံးပုံတစ္ပုံထက္ကို ေနာက္မဆုိင္းသင့္ပါဘူး။ ညဥ့္ဝက္ထိ ေနာက္ခ်ရင္လည္း ပိုင္ပါတယ္။ ညဥ့္ဝက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ လိုအပ္ခ်ိန္လို႔ သတ္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ-အစြရ္အခ်ိန္မွာ အစြရ္စြလာသ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထားသလိုမ်ဳိးပါ။ ညဥ့္သုံးပုံခြဲၿပီး ပထမဦးတစ္ပုံမွာ အိရွာအ္စြလာသ္ဝတ္ျပဳျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံး၊ အထြတ္ျမတ္ဆုံး၊ သူ႔ေနာက္ ညဥ့္ဝက္အထိ အခ်ိန္မွာ ဝတ္ျပဳျခင္းဟာ ပထမအခ်ိန္ထက္ အက်ဳိးကုသိုလ္ နည္းသြားပါၿပီ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ညဥ့္ဝက္ထက္ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ ပထမႏွစ္ခ်ိန္ထက္ အက်ဳိးပိုေလ်ာ့သြားပါၿပီ။

[/content][/2column]