ယခုထုတ္လႊင့္တင္ျပခ်က္သည္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၀) မွ စက္တင္ဘာလ (၄) အတြင္း ကမာၻတစ္ဝွန္းမွ မြတ္စ္လင္မ္ေပါင္း (၂) သန္းေက်ာ္ လာေရာက္စုရံုးဝတ္ျပဳၾကသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ၊ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဟဂ်္ဝတ္ျပဳမႈအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟဂ်္ဝတ္ျပဳမႈဆိုသည္မွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သတ္မွတ္သည့္ရက္အတြင္း မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအားလံုး တၿပိဳင္တည္း စုရံုးဝတ္ျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တတ္ႏိုင္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္အေနျဖင့္ တစ္သက္တာအတြက္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္မေနသြားေရာက္ဝတ္ျပဳရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ယခုလို ဟဂ်္သြားေရာက္ဝတ္ျပဳရန္အတြက္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးဥစၥာတို႔ကို က်ခံသံုးစြဲရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကမာၻ႔မြတ္စ္လင္မ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝံ့ႂကြားစြာျဖင့္ အမိႏိုင္ငံေတာ္အလံအား လႊင့္ထူ၍ မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚထားရွိသည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

SPG-Hajj-2017 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="ၾကည့္ရႈမႈ အဆင္မေျပပါက" icon="exclamation-circle"] အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/Q5SrkoEOJfY
[/error]