[2column][content]
 (ေမးခြန္း-၁) 

အစ္​​ေတ့ခါရာအား တစ္​ပါးသူကို ဖတ္​ခိုင္​လို႔ရလား ​ေျဖ​ေပးပါ။
ဟူစိန္ဘိုင္ (ၿမိဳ႕မရပ္-ေတာင္ႀကီး)
 (အေျဖ-၁) 
 • အိစၥသိခါရဟ္ဒုအာ- အရွင့္ထံမွ ေကာင္းျခင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ေတာင္းခံရတဲ့ ဒုအာပါ။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 • အိစၥသိခါရဟ္ဆိုတာ အေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းခံျခင္းပါ။ အေကာင္းေရာ အဆိုးေရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားေတာ္မူတဲ့ အရွင့္ထံေတာ္ပါးကေန အေကာင္းကို ေတာင္းခံျခင္းပါ။ ကိစၥတစ္ခုခ ုေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ လုပ္ခ်င္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥႀကီးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းျဖစ္မလား၊ မေကာင္းျဖစ္မလားဆုိတာ မသိႏိုင္ဘူး။ သိႏိုင္သူက အလႅာဟ္အရွင္တစ္ပါးတည္းပါ။ အရွင္ျမတ္ဟာ အရာခပ္သိမ္းကို အႂကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူတယ္။ အကြယ္ကိုေရာ ေရွ႕မွာရွိတဲ့အရာကိုေရာ သိေတာ္မူတယ္။
 • တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ က အိစၥသိခါရဟ္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကို သင္ျပေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အလ္အကၠစြာ-ဘာသာျပန္အဖြဲ႕က ထုတ္ေဝတဲ့ (ကုရ္အာန္က်မ္းႏွင့္ စြႏၷသ္ေတာ္လာ ဇိက္ရ္ႏွင့္ ဆုမြန္ဒုအာမ်ားက်မ္း) မွ ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
 • ဂ်ာဗိရ္ رضي الله عنه ထံမွ ဆင့့္ျပန္ခ်က္ လာရွိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္လာ စူရဟ္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သင္ၾကားေပးသည့္နည္းတူ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ အိစၥသိခါရဟ္လုပ္ရန္ သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ က အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္။ အသင္တို႔အနက္မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္လိုက္ေသာအခါ ဦးစြာ ဖရႆြ္မဟုတ္ေသာ (နဖိလ္) စြလာသ္ႏွစ္ရကအသ္ ဝတ္ျပဳပါ။ ထို႔ေနာက္ ဤသို႔ ရြတ္ဆိုပါ။

  اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ-اَوْقَالَ :عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهٖ-فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ  بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ- أَوْقَالَ : عَاجِلِ أَمْرِيْ وآجِلِهٖ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ
  (အဓိပၸာယ္) “ အို - အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ အသိဉာဏ္ေတာ္ အေၾကာင္းခံျဖင့္ အရွင္ျမတ္ထံမွ ေကာင္းေသာ အႀကံဉာဏ္ကို ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္ စြမ္းအားကုိ အေၾကာင္းခံ၍ အရွင္ျမတ္ထံမွ စြမ္းအားေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္လွေသာ ေက်းဇူးေတာ္မွ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ တတ္စြမ္းႏုိင္ေတာ္မူ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ။ အရွင္ျမတ္သည္ သိေတာ္မူ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ဘာမွ်မသိပါ။ အရွင္ျမတ္သည္ အကြယ္ခပ္သိမ္းကို အလြန္သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ အို - အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၊ အကယ္၍ ဤလုပ္ငန္းသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ သာသနာေရးကိစၥတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ဘဝသက္တမ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကိစၥ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္တြင္ လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ေလာကီေရးရာ၌ေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ေလာကုတၱရာေရး၌ပါ) ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအဖို႔ အေကာင္းျဖစ္သည္ဟု အရွင္ျမတ္သိေတာ္မူသည့္အေလ်ာက္ ထိုကိစၥရပ္အား ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအတြက္ သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူပါ။ ၎လုပ္ငန္းအား ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေတာ္မူပါ။ ထို႔ျပင္ ၎လုပ္ငန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအဖို႔ ဗရကသ္မဂၤလာ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။ အကယ္၍ဤလုပ္ငန္းသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ သာသနာေရး၌လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ဘဝသက္တမ္း၌လည္ေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ အဆံုးရလဒ္၌ လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး၏ ေလာကီအေရး၌ေရာ၊ ေလာကုတၱရာ အေရး၌ပါ) ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအဖို႔ ဆိုးက်ဳိးဟု အရွင္ျမတ္ သိျမင္ေတာ္မူသည့္အေလ်ာက္ ထိုလုပ္ငန္းအား ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးထံမွ ဖယ္ရွား၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးကိုလည္း ထိုလုပ္ငန္းမွ ဖယ္ရွားေပးေတာ္မူပါ။ မည္သည့္ေနရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအဖို႔ ေကာင္းက်ဳိးကိုသာ သတ္မွတ္ေပးေတာ္မူ၍ ထိုလုပ္ငန္းျဖင့္ ေက်နပ္ႏုိင္စြမ္းကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။” (လုပ္ငန္းေနရာတြင္ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ကို အမည္တပ္၍ ဆိုရပါမည္။) (ဗုခါရီက်မ္း- နံပါတ္ ၁၁၆၂)
 • ဒီေတာ့ကာ သိရတာက အိစၥသိခါရဟ္ျပဳလုပ္ဖို႔ဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ က တစ္ဦးတိုင္းအဖို႔ သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အခြင့္ထူးခံလူသားမရွိပါ။ အားလုံးတစ္ေျပးညီပါ။ သကၠဝါလက္ကိုင္ျပဳထားသူကို အရွင္က ပိုမို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတယ္၊ ခ်စ္ခင္တယ္ဆိုတာ အမွန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိသကၠဝါရွင္ေတြပဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိတယ္၊ က်န္တဲ့သူေတြ ျပဳလုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတဲ့ အခြင့္ထူးမရွိပါဘူး။ လူတိုင္းအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးကေနတိုက္႐ုိက္ ေတာင္းခံသင့္ပါတယ္။
 • ကိုယ့္ကိစၥကို ကိုယ္နဲ႔အလႅာဟ္နဲ႔ၾကားမွာ သီးသန္႔ထားပါ။ တျခားသူေတြသိတာထက္ ပိုေျပလည္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိစၥသိခါရဟ္ကို ကုိယ္တိုင္ၾကည့္ပါ။ အထက္ပါ နည္းလမ္းအတိုင္း ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ပါ။ သူတစ္ပါးကို ျပဳလုပ္ခိုင္းတယ္ဆိုၿပီး ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္မွ မေတြ႕ဘူးတဲ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္ပဲလုပ္ပါလို႔ ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။
[/content][content]
 (ေမးခြန္း-၂) 

အတ္စလာမ္မို႔အာလိုင္းကြမ္း
သားျဖစ္သူ ေနကာဟ္လုပ္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕အလုပ္ရွင္က သူေပးမဲ့ မဟာရ္ေရႊကို သူ႔အတြက္ မိဘကိုယ္စား ဝယ္ၿပီး ေပးပါတယ္။ မဟာရ္ ပိုင္/မပိုင္ သိပါရေစ။
ေဖရိုဇာဘီ (ေနျပည္ေတာ္)
 (အေျဖ-၂) 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 • နိကာဟ္မွာ ေယာက္်ားေလးက မိမိရဲ႕ဇနီးေလာင္းကို မဟရ္-မဂၤလာဦးလက္ေဆာင္ တစ္နည္း ခန္းဝင္ေၾကး ေပးကမ္းၾကရပါတယ္။ အဲဒီခန္းဝင္ေၾကးကို သတိုးသားက တတ္ႏိုင္လို႔ ကိုယ္တိုင္ေပးေပး၊ သတိုးသားမိဘကေပးေပး၊ သတိုးသားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းေရာင္းရင္၊ ေမးခြန္းပါအတိုင္းအလုပ္ရွင္ ဆရာကေပးေပး ႐ုတ္စြဆုံး သတိုးသမီးဘက္က သတိုးသားကို ဖုံးကြယ္ေပးထားၿပီး မဟရ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေပးခိုင္းေပးခုိင္း အကုန္လုံး အထေျမာက္ပါတယ္။ အကုန္အက် အနည္းဆုံး နိကဟ္မဂၤလာဟာ ဗရကသ္အရွိဆုံးလို႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ရဲ႕ မိန္႔မွာထားေတာ္မူတဲ့အတိုင္း နိကဟ္မဂၤလာပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ၾကပါေစလို႔ စကားမစပ္ ဒုအာေပးလိုက္ပါရေစဗ်ာ။
 (ေမးခြန္း-၃) 

ဒီအခ်က္(၃)ခုကို ရွင္းျပေပးပါ ခင္ဗ်ား။
 1. ဒီမိန္းမကို ငါ သြလာက္ေပးလိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္လို႔ စိတ္ထဲက ေတြးမိတာက သြလာက္ေျမာက္ပါသလား။ (သူမ လံုးဝမသိပါ။ စိတ္ထဲက ေတြးမိရံုသက္သက္ပါ)
 2. ငါ သူမကို သြလာက္ေပးလိုက္တာပဲ ေကာင္းေတာ့မယ္လို႔ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းကို ေျပာမိတာမ်ိဳးေရာ သြလာက္ျဖစ္သြားပါသလား။ (သူမကို တိုက္ရိုက္ မေျပာပါ။ အေပါင္းအသင္းက ျပန္သြားေျပာတာမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္)
 3. နင္ ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ဆက္လုပ္ေနမယ္၊ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘူးဆိုရင္ ငါ နင့္ကို သြလာက္ေပးၿပီး ျပတ္စဲရလိမ့္မယ္လို႔ မိန္းမကို တိုက္ရိုက္ေျပာမိရင္ေရာ သြလာက္ျဖစ္သြားပါသလား။ (စိတ္ထဲကေတာ့ သြလာက္ေပးဖို႔မဟုတ္ဘဲ ျခိမ္းေျခာက္ရံုသက္သက္ပါ)
ႏူရြတ္ဒင္ (ေတာင္ငူ)
 (အေျဖ-၃) 
 1. မေကာင္းတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို မေကာင္းတဲ့ မေနာကံကို ရွရီအဟ္ ဥပေဒက အတည္မျပဳပါ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ထဲက ေတြးမိ႐ုံသက္သက္နဲ႔ ဝစီကံေျမာက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သြလာက္ မေျမာက္ပါ။
 2. သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြကိုျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားသူတစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ျဖစ္ ငါ ဒီမိန္းမကို သြလာက္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔ သြလာက္ မေျမာက္ပါ။ အဲဒီစကားကို သူငယ္ခ်င္းေတြက မိန္းမကိုသြားေျပာျပရင္လည္း သြလာက္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ပဲ ရွိေသးတာမို႔ သြလာက္ လုံးဝ မက်ေသးပါ။ တကယ္လို႔ ငါ ဒီမိန္းမကို သြလာက္ေပးလိုက္ၿပီကြာလို႔ေျပာရင္ ကိုယ့္မိန္းမကို သြားေျပာေျပာ မေျပာေျပာ သြလာက္ကေတာ့ က်သြားပါၿပီ။
 3. နံပါတ္သုံး ေမးခြန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ အနာဂတ္နဲ႔ႏြယ္ၿပီး ငါနင့္ကိုသြလာက္ေပးရလိမ့္မယ္တို႔၊ ကြာရွင္းရလိမ့္မယ္တို႔၊ ျပတ္စဲရလိမ့္မယ္တို႔က ကိုယ့္မိန္းမကို တိုက္႐ိုက္ ေျပာေျပာမေျပာေျပာ အတူတူပါပဲ။ သြလာက္ေပးေနတာ မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ မက်ပါဘူး။
 • အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားကို ေအးအတူပူအမွ် ဘဝခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခြင့္ ေပးသနားပါေစ။ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္နဲ႔ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ ယုယႏိုင္ၾကပါေစ။ (အာမီန္း)
[/content][/2column]