ဒီတစ္ပါတ္ သုခုမမ်က္ဝန္း (ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္) မွာေတာ့ ခရစ္ယာန္ညီေနာင္ေတြအတြက္ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ မြတ္စ္လင္မ္ဓမၼေတးကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီကဆြီဒါေလးကိုေတာ့ အလင္းမ်က္ဝန္းရဲ႕ သုခုမမ်က္ဝန္းပရိသတ္အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္အျဖစ္ မြတ္စ္လင္မ္ဓမၼတရားေဟာဆရာ အေက်ာ္အေမာ္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္သီဆိုေလ့ရွိတဲ့ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံမွ အဆိုေတာ္ မူစာ အလ္အုမိုင္ရဟ္ အဗူ အလီ ရဲ႕ တင္ဆက္မႈကို ျမင္ရမွာပါ။

ခါတိုင္းတင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ကဆြီဒါေတြလို အဆိုသက္သက္တင္မဟုတ္ဘဲ မြတ္စ္လင္မ္ဓမၼတရားေဟာဆရာႀကီး အဗၺဒြလႅာဟ္ အလ္ကရ္နီ က စကားေျပာစာသားေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ထားတာက ထူးထူးျခားျခားေလး နားေထာင္ရပါလိမ့္မယ္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ (သို႔) တမန္ေတာ္အီစာအေပၚ မြတ္စ္လင္မ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားခံယူခ်က္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ကို ေလးစားျမတ္ႏိုးထားမႈေတြကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ENTM-16/17 © အလင္းမ်က္ဝန္း
[error title="သုခုမမ်က္ဝန္း" icon="exclamation-circle"]» ဤ “သုခုမမ်က္ဝန္း” အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း တင္ဆက္ေပးေနပါသည္။
» ဤအစီအစဥ္အား အလင္းမ်က္ဝန္း You Tube Channel တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ » https://youtu.be/I8NLHRJyE60[/error]